2019-01-13

19 åringar är största åldersgruppen inom organiserad brottslighet

Ålderskurvor inom organiseringstyp/grupp, normaliserade efter storlek och åldersintervall (samtliga brottskategorier). Endast åldersgrupper med 10 eller fler individer redovisas.

Den vanligaste åldern för individer inom organiserad brottslighet och extremistmiljöer är 19 år. Det visar en rapport från Institutet för Framtidsstudier.

Rapporten, som finansierats av MSB, bygger på data från ett antal myndigheter samt en intervjuundersökning. Fokus är på de 15 000 individer som utgör det som kallas den svenska antagonistiska miljön, ett samlingsbegrepp för organiserad brottslighet och våldsbejakande extremistmiljöer.

Medelåldern bland individerna i den antagonistiska miljön är 26 år, men den vanligaste åldern i populationen är bara 19 år.

I samtliga av de kriminella grupperna minskar den registrerade brottsligheten med stigande ålder, enligt rapporten. De registrerade misstankarna mot gatugängen avtar betydligt långsammare, men även deras brottslighet minskar över tid.

Denna kortartikel är ett utdrag ur ett längre reportage från senaste numret av papperstidningen SecurityUser. Läs hela tidningen gratis som e-tidning här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng