2015-06-30

Videoanalys för detektion av objekt utomhus

Aimetis Corp. - utvecklare av VMS och videoanalysprodukter – släpper nu version 1.1 av Aimetis Outdoor Object Tracker.

Aimetis Outdoor Object Tracker är en videoanalysprodukt som körs direkt i Axis kameror och enkodrar och möjliggör realtidsdetektion och klassifiering av objekt, exempelvis fordon, personer och andra rörliga objekt. Larm skapas direkt i enheten och kan filtreras på de tre objektklasserna. Larmregeln möjliggör larm på objekt som rör sig i viss del av bild eller passerar över en virtuell linje. Produkten är fullt integrerad i Aimetis Symphony VMS men stödjer också även larm och metadata till tredjepartsprogram.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan