2014-10-29

Verktyg för hantering av olika fabrikat av passersystem

SafeTeam erbjuder nu en unik tjänst som innebär att olika fabrikat av passersystem kan administreras via ett och samma webbgränssnitt. Detta innebär en klar förenkling för kunder som har flera fabrikat av passersystem installerade. Likaså vid byten från ett fabrikat till ett annat.

Via en och samma inloggning kan låsbrickor och dörrar programmeras för följande fabrikat av passersystem:

• Aptus MultiAccess
• RCO M5
• Assa ARX
• Siemens Omnis 2010 (Bewator)
• Siemens BAPSI (Bewator)
• Salto
• Traka (nyckelskåp)

Tjänsten innebär en vinst, såväl i ökad säkerhet som minskat underhållsarbete. Det förenklar även vid nyförvärv av fastigheter, då det bara är att ansluta medföljande passersystem, oavsett märke. Vid nybyggnation ökar möjligheterna att konkurrensutsätta upphandling av nya passersystem.

För att tjänsten ska fungera krävs inga ändringar eller nyinvesteringar i underliggande passersystem.

SafeTeams kunder väljer hur mycket av administrationen de vill sköta själva. Via det nya webbgränssnittet kan kunden hantera allting själv, valda delar själv eller så sköts all administration av SafeTeam. För fastighetsägare kan också valda delar av hanteringen läggas ut direkt till hyresgästerna, vilket kan förenkla såväl för fastighetsägare som hyresgäst.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan