2019-10-25

SpotterRF anti-drönarsensor lanseras på den kommersiella marknaden

3D-500 från SpotterRF nu tillgänglig även för kommersiella kunder, meddelar produktens svenska distributör Securify.

SpotterRFs unika anti-drönar sensor 3D-500, med hemisfärisk täckning, är sedan september godkänd av US State Department för export även till kommersiella användare. Tidigare krävdes att 3D-500 handlades i enlighet med ITAR, men nu klassificeras den enligt EAR. Detta innebär dels att produkten nu är tillgänglig för en bredare marknad (vid sidan om militära och polisiära slutkunder) samt att ledtiden för leverans minskar från månader till veckor.

Den nya 3D-tekniken flyttar fram vilka krav som kan ställas på ett system för drönardetektering. Tidigare teknik medgav endast krav på maximal räckvidd medan man nu kan kravställa för system med vertikal detektion av drönare som angriper från ovan.

En annan avgörande egenskap är att 3D-500, som är ett 3-dimensionellt radarsystem, har förmåga att rikta PTZ-kameran mot detekterat intrång även i höjdled. Detta är avgörande för att operatören snabbt ska kunna bildverifiera larmet, då responstiden i samband med intrång av drönare, är en fråga om sekunder.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan