2019-11-29

SOS Alarm effektiviserar brandinsatser

SOS Alarm lanserar Smart passage, en tjänst som möjliggör effektivare insatser vid bränder genom att förse räddningstjänsten med digital behörighet till fastigheter med automatlarm. Tjänsten är den första i sitt slag.

Vid en brand är det viktigt att kunna agera snabbt och effektivt, för att minimera skada på liv och egendom. Ett moment som idag stjäl onödiga sekunder vid räddningstjänstens insatser är behovet av fysiska nycklar till fastigheter som brinner. Idag förvaras ett stort antal nycklar i skåp på brandstationerna, vilket innebär onödig administration i det dagliga arbetet och som tar tid då tiden kan vara knapp. Tjänsten Smart passage ersätter räddningstjänstens administration av fysiska nycklar genom att möjliggöra digital inpassering till fastigheter.

– Vi har länge hört från räddningstjänster över hela landet att administrationen av fysiska nycklar är tidskrävande och omständlig och att det kan leda till att man går miste om värdefull tid vid akuta utryckningar. Därför har vi, tillsammans med Swedlock och Amido, tagit fram Smart passage som en lösning på problemet. Vi hoppas att tjänsten ska kunna bidra till säkrare och effektivare insatser, säger Sofia Savander, ansvarig för Smart passage på SOS Alarm.

Smart passage bygger på att räddningstjänstens fordon är utrustade med teknik som möjliggör digital inpassering och att fastigheterna är uppkopplade mot Smart passage genom befintligt passersystem eller genom installation av smarta lås. När ett automatlarm går tilldelas räddningstjänsten automatiskt behörighet till fastigheten där larmet har utlösts. I det utryckande fordonet finns en blipp och en digital nyckel som tilldelas behörighet för inpassering. Räddningstjänstens behörighet till fastigheten är endast aktiv under insatstiden och stängs av så fort händelsen är åtgärdad. SOS Alarms vision är att Smart passage på sikt även ska kunna användas vid ambulansutryckningar.

– För en organisation med många automatlarmsobjekt är nyckelhanteringen något som tar en del tid i anspråk. Ett system utan enskilda fysiska nycklar skulle för oss innebära en snabbare och enklare hantering, vilket skulle kunna spara tid både vid förberedelser och vid insats, säger Niklas Nordenskär, chef för räddningsavdelningen på Storstockholms brandförsvar.

Tjänsten är framtagen i samarbete med Swedlock AB och Amido AB som tillhandahåller smarta nycklar och behörighetshanteringssystem. Allt eftersom att räddningstjänster i Sverige ansluter sig till Smart passage, kan sedan fastigheter inom de anslutna räddningstjänsternas område också kopplas på tjänsten. Smart passage finns tillgängligt för de fastigheter som har automatiska brandlarm.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng