2014-04-11

Säker tidssynkronisering av kamerasystem

Gunnebo Nordic och Dualtech IT har gemensamt tagit fram en lösning för att enkelt och säkert kunna tidssynkronisera kamera- och larmsystem med hjälp av en Gunnebo-variant av larmsändaren DALM5000.– Det känns fantastiskt roligt att vi hittat ett helt nytt användningsområde för vår larmsändare DALM som löser ett historiskt sett stort och svårt problem, säger Anders Johansson, vd för Dualtech.
Säkerhetsbranschen har länge lidit av att larm- och kamerasystem inte alltid är korrekt tidssynkroniserade. Det innebär att tiden som registreras på exempelvis en videosekvens kan skilja sig från verklig tid, vilket bland annat kan ställa till med problem i rättssammanhang där till och med några få sekunders skillnad kan få stora konsekvenser.

– Tidssynkronisering har under alla år varit ett problem i framför allt kamerasystem. Det finns sätt att synkronisera IP-baserade system via vanlig nätverksteknik så som NTP, men det innebär också att man exponerar systemen för säkerhetsmässiga risker genom att systemet måste nätverksanslutas, säger Mikael Sundebäck vid Gunnebo Nordic.

Men nu har alltså Gunnebo Nordic och Dualtech IT gemensamt skapat en lösning där hela system kan tidssynkroniseras mot larmcentraler utan att vara direktanslutna emot internet. Detta sker över den TLS-krypterade länk som Gunnebos version av DALM5000 erbjuder.

– I stället för att använda potentiellt osäker nätverksteknik för tidsynkronisering använder man den inbyggda synkroniseringen som finns i alla våra sändarvarianter, säger Anders Johansson.

Lösningen innebär att hela kamera- respektive larmsystemen konstant har samma korrekta tidsangivelse vilken dessutom regelbundet synkroniseras mot exakt tid i mottagaren hos larmcentralen.

– Den stora nyttan är att kunden alltid har absolut tid från larmcentralen i sitt kamerasystem. Dessutom är alla loggar och hela förmedlingskedjan säker. Förhoppningen är att våra högsäkerhetskunder ska tycka det här är intressant. De kommer med allra största sannolikhet efterfråga denna lösning, säger Mikael Sundebäck.

Gunnebo Nordics och Dualtech ITs synkroniseringslösning är kompatibel med de flesta på marknaden förekommande kamerasystem samt Gunnebos inbrottslarmscentraler RLC och SecureWave.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan