2014-10-21

RCO premiärvisade offline-lösning

På SKYDD-mässan i Stockholm den 14–16 oktober visade RCO Securityflera spännande nyheter, bland annat den nya läsarserien NoKey offline. Fördelen med de nya läsarna, som är en del av R-CARD 5000, är att de inte kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen både enkel och ekonomisk.

På objekt med många innerdörrar eller dörrar på svårtillgängliga platser kan det vara både dyrt och tidskrävande att installera konventionella passerläsare. Men med NoKey offline slipper man alltså all kabeldragning, vilket innebär en väldigt kostnadseffektiv och smidig möjlighet att inkludera alla dörrar i sitt passersystem. I ett offline-system är det korten eller taggarna som överför behörigheter till offline-läsarna. Från offline-läsarna överförs på samma sätt händelseloggar tillbaka till systemet när användaren passerar en online-läsare.

Installationen av NoKey offline sker utan någon åverkan på dörren och eftersom all inkoppling och mekanik finns på insidan av dörren försvåras manipulation och sabotage väsentligt, vilket innebär högre säkerhet jämfört med produkter där allt finns på utsidan.

NoKey offline-läsarna drivs på batterier med en livslängd på flera år, men kan även spänningsmatas via adapter. Modeller finns i flera olika utföranden, bland annat med eller utan tangentbord, cylinder och vred.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan