2013-04-15

Peelit förbättrar AppVision

Peelit har nu förbättrat systemet AppVisions funktionalitet och grafiska presentation för Ziton-brandlarm.
Det överordnade systemet AppVision har nu stöd för dubbelriktad kommunikation och utökad grafisk presentation med Ziton-brandlarm, vilket ger nya möjligheter att effektivisera operatörer och vaktcentraler.

Servicetekniker får nu möjlighet att grafiskt till- och frånkoppla detektorer vid underhåll och heta arbeten där så är tillåtet. Operatörer och vakter kan jobba förebyggande med service och underhåll och på andra sätt effektivt styra verksamhetens brandskydd med hjälp av AppVisions grafiska användargränsnitt och statistikfunktioner, enligt Peelit. Ziton kan enkelt integreras med marknadsledande kameraövervakning för att bekräfta brand vid larm.

– Vi har fått god respons från flera kunder som önskar integrera brand, inbrott, passer och kameraövervakning för att förenkla operatörens vardag. Ziton-brandlarm kan enkelt integreras med ARX, Galaxy, Milestone, SeeTec, Axis och ett hundratal ytterligare produkter och protokoll, säger vd Fredrik Pihl.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan