2014-03-14

Öppen trygghetsplattform skapar utrymme för verksamhetsstöd

Ett trygghetslarm är inte bara ett pling från en larmknapp. Det vet man på Kavat Vård som nu har börjat använda sig av verksamhetsstödet MCSS som är integrerat med BXO Solutions trygghetsplattform.
För Kavat Vård är det viktigt att ligga i framkant och man har sedan länge använt sig av det senaste inom mobil larmhantering via WLAN och NFC-stöd. Nu tar man ytterligare ett steg och integrerar ett verksamhetsstöd för medicinering och vård.

Systemet MCSS (medication and care support system) från Appva möjliggör fokus på kunden och inte schemalagda rutiner eller standardblanketter som ska forma verksamheten. Både kundens önskemål och HSL-/SoL-insatser tillgodoses.

BXOs öppna trygghetsplattform “LAS" som utgör grunden för lösningen har levererats via återförsäljaren Viser AB till Kavats äldreboenden. Appvas MCSS integreras enkelt och på ett sömlöst sätt i samma mobila lösning tack vare LAS-plattformens öppna natur.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan