2018-05-18

Ny version av Exacq VMS-mjukvara

Integration med videoanalys ger meddelande vid kritisk larmhändelse

Gate Security lanserar nu den senaste version av Exacq VMS-mjuvara – ExacqVision 9 – som förenklar administrationen av övervakningskameror. Uppdateringen medger fler typer av detektion för larmhändelser, bland annat vid strömförlust och otillåten manipulering av övervakningskamerorna. Dessutom ges utökat stöd för rörelsedetektion och övervakningszon, samt förbättrad webb- och mobilapp, bättre administratörskontroll samt automatisk uppdatering på serversidan.

Exacqvision detekterar nu även larmhändelser för låg batterinivå, strömförlust och manipulering av knappsatser, utöver passerkontroll och inbrottslarm. Dessa larmhändelser utlöser åtgärder inom Exacqvision och identifierar problem innan de har påverkan på organisationens infrastruktur för kamerasäkerhet.

Exacqvision kontrollerar nu också automatiska uppdateringar på serversidan, samt utökar sin befintliga kapacitet för uppdateringar på klientsidan. Med uppdateringsfunktionen kommer Exacqvision automatiskt att meddela när klient- eller serveruppdateringar är tillgängliga för nedladdning, vilket gör att kameraövervakningssystemet alltid hålls uppdaterat.

I kamerasystem med videoanalys kan användaren nu se tydliga videomarkörer för utlösta larm, samt söka på specifik metadata i samband med dessa larmhändelser. De synliga videomarkörerna gör det lätt att identifiera larmhändelser och blir synliga både på Live och Search-sidorna i ExacqVvsion-klienten. Vid sökande av larmhändelser kan användaren nu vidare granska sökta videor genom att rita specifika områden av övervakningszonen för att filtrera resultat. Dessa förbättringar möjliggör snabbare identifiering av utlösande larmhändelser och snabbare sökning av tidigare larmhändelser genererade från övervakningskamerorna.

Exacqvision  utökar också stödet för funktionen som övervakar stora områden baserade på objektbeteende, så som passivt kringdrivande och villkorad zonpassering (exempelvis när ett objekt går in i en zon utan att först passera genom en annan zon). Funktionen kan utlösa videoinspelning eller skickande av e-postmeddelande när en larmhändelse inträffar. Dessutom utökar Exacqvision funktionen för rörelsedetektion som skickar varningar när rörelse upptäckt i övervakningszonen. Kamerafunktionen är inställd på inspelning baserat på rörelse, vilket minskar lagrings- och bandbreddsanvändning.

En annan nyhet är att administratörer nu kan sätta behörighet individuellt per kamera för ökad kontroll. Man kan ge en användare direkt tillgång till en viss övervakningskamera, och samtidigt begränsa samma användare från att söka i inspelad övervakningsvideo. Denna funktion säkerställer att övervakningsvideo endast kan ses av användare med rätt behörighet.

Det har alltid varit lätt att lägga till servrar i en Exacq Mobile-konfiguration, men den här processen kan bli tidskrävande när dussintals eller hundratals servrar måste läggas till i många mobila enheter. Nu kan man skapa en säkerhetskopia av en mobilkonfiguration, spara den till molnet. Sedan kan man återställa kopian på ett antal mobila enheter, vilket minskar den tid som krävs för att konfigurera appen på mobila enheter.Dessutom har man förbättrat en hel del användarupplevelser för de mobila enheterna.

Exacqvision installerar inte längre en tredje parts webbserver utan använder en inbäddad webbserver inom webbtjänsten för exacqVision. Den nya webbtjänsten är säkrare och uppdateras automatiskt varje kvartal som en del av fjärruppdateringen. Detta gör hanteringen av systemuppdateringar enklare för administratörer och ser till att den senaste versionen av programvaran körs på exacqVisions webbservrar.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng