2011-08-09

Ny version av Bewator 2010 Omnis

Siemens AB, Building Technologies, Security Products har lanserat en ny version av säkerhetssystemet Bewator 2010 Omnis. Bewator 2010 Omnis version 5.2 inkluderar bland annat PC-larmsändare och utökat stöd för fler antal anslutningar.
Bewator 2010 Omnis är ett SSF-godkänt integrerat säkerhetssystem, med inbrottslarm, passersystem, videoövervakning och brandvarning.

Med systemet har man möjlighet till central övervakning av en eller flera fastigheter med alla personrelaterade funktioner i ett och samma system. Systemet bygger på Lonworks-teknik vilket enligt Siemens erbjuder extrem stabilitet, störimmunitet och fri kabeltopologi.

Nyheter i Bewator 2010 Omnis version 5.2 är bland annat möjligheten att sända larminformation via sms, e-post och protokoll SOS Access V4 via PC-larmsändare. Larminformation via e-post kan även innehålla åtgärdsplan och kontaktlista.

– Möjligheten att använda en centralt placerad PC-larmsändare innebär lägre kostnader för kunder som då inte behöver installera larmsändare på varje ansluten anläggning, menar Andreas Di Meo, produktansvarig för Access system.

Larmsändaren är en separat mjukvara som installeras på valfri PC eller server. Det är också möjligt att ansluta mer än dubbelt så många anläggningar som tidigare i ett och samma överordnade system.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan