2013-04-27

Ny serie normprodukter för lågspänningsinstallationer

Med 22 nya patent och en hel rad nya unika lösningar möjliggör Schneider Electrics nya serie Acti 9 enklare, säkrare och mer effektiva lågspänningsinstallationer. Dessutom blir anslutning och integrering till överordnade system smidigare än någonsin genom Acti 9 Smartlink.
Schneider Electrics nya serie Acti 9 innehåller över 1 500 nya artiklar och 22 nya patent och innehåller allt från dvärg- och jordfelsbrytare till reläer, skenor och anordningar för övervakning och kontroll av installationen.
Alla de nya produkterna syftar till samma sak: att ge säkrare, enklare och snabbare installationer.

– Vi vet att det finns ett stort behov av att kunna bygga enkelt, säkert och kostnadseffektivt utan att pruta på kvaliteten. Med Acti 9 får elinstallatörer och montörer allt de behöver för att möta dessa behov. Hela serien är resultatet av flera års utveckling och erfarenheter och kommer att stå sig väl i framtiden, då kraven på smarta byggander blir allt högre, säger Andreas Orest, Marknadschef Power, Schneider Electric Sverige.

För slutkunder med stora installationer är fördelarna hos Acti 9 ännu större. Det är nu möjligt att på ett enkelt sätt övervaka både anläggningens driftstatus samt ha kontroll på energiförbrukningen genom en lösning som heter "Smartlink". Lösningen gör det möjligt att kommunicera och erhålla data till externa mjukvaror från olika punkter i systemet.
Dessutom är hela Acti 9-serien gjord i återvinningsbara och miljövänliga material.

En unik funktion hos Acti 9-serien trippindikering (VisiTrip), vilken geren snabb överblick av vilken dvärgbrytare som löst ut i centralen, speciellt om vissa grupper redan är frånslagna. En nyhet är också en säkrare indikator för frånskiljda kontakter (VisiSafe): Indikeringen är fast knuten till den rörliga kontakten och inte endast en färgmarkering på vippan. Lägg därtill Acti 9-serien har isolation mot elektrisk chock klass 2 på fronten, vilket innebär att när apparaten är monterad i kapsling håller den IP 40 och klass 2 framifrån. Handhavaren är då helt skyddad vid eventuella kortslutningar. En annan fördel är att dvärgbrytarna är kalibrerade för omgivningstemperatur + 500C vilket minskar risken för att dvärgbrytaren löser ut på grund av hög omgivningstemperatur.

När det gäller Acti 9 Smartlink: är fördelarna också många. Framför allt kortas montagetiden, då det finns prefabricerade kommunikationskablar och man får även ett mycket överskådligt montage. Korrigeringar och eventuella förändringar görs snabbt vilket ger bättre flexibilitet i systemet. Då montaget är enkelt och överskådligt räcker oftast ett funktionsunderlag då de prefabricerade kablarna minimerar felkoppling. Med mjukvara konfigurerar och adresserar man respektive produkt för rätt funktion. Sammantaget är Acti 9 mycket lättöverskådligt, vilket underlättar vid service och förändringar. Installationen går lätt att följa och man ser snabbt vad som behöver göras..Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan