2012-10-19

Lösning för trygghetslarm i Rakel

Ett samarbetsprojekt inom säkerhetsbranschen har resulterat i en trygghetstelefon för det svenska högsäkerhetsnätet Rakel. BXO Solutions fick uppdraget att skapa den nödvändiga tekniklösningen mellan radiolarm och Tetra. Swedish Radio Supply står för anpassning av hårdvaran och SOS Alarm har stöttat med koordination och larmcentralstjänster.
Från det första inledande mötet till att den första demonstrationen kunde genomföras gick det knappt tre sommarmånader.

– Projektet har kunnat genomföras så snabbt tack vare att alla inom projektgruppen haft stort engagemang och varit lösningsfokuserade, säger Uno Zell, Key Account Manager på Swedish Radio Supply.

BXO:s lösning som går under projektnamnet XTT har alla funktioner som dagens moderna larmsändare behöver plus lite till, enligt företaget.

– Enkelheten har som vanligt varit vår ledstjärna – för till exempel hemtjänstpersonalen betyder detta att de endast behöver placera ut XTT hos den boende samt ansluta den till ett eluttag, säger Bengt Strömberg, CEO, BXO Solutions.

XTT kommer att fungera inom samtliga områden med krav på larmöverföring, med eller utan tal, via Rakel.

– Inom projektgruppen ser vi redan ett flertal andra områden där produkten kan komma till användning, till exempel som larmsändare på särskilda högsäkerhetsobjekt, säger Bengt Strömberg.

BXO menar att det har länge varit känt att det analoga telenätet är under avveckling och de alternativ som getts inte alltid har kunnat erbjuda samma tjänst och säkerhetsnivå. Med XTT kommer nu möjligheten att tillhandahålla en säker trygghetslarmstjänst som till skillnad från dagens trygghetslarm inte är beroende av användarens telefoni- eller internetleverantör.

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan