2014-07-21

Larmsändare från Dualtech EN-certifierad för brandlarmskommunikation

Dualtech IT meddelar att produkten DALM5000 IP/GPRS EWM som sedan 2010 är intygad av svenska SBSC för såväl inbrotts- som brandlarmsöverföring i Sverige nu också erhållit certifiering enligt CPR EN54-21:2006 vilket innebär att produkten nu är godkänd för brandlarmsöverföring inom hela EU.DALM5000 IP/GPRS EWM certifierad enligt Construction Products Regulation EN54-21:2006
Certifiering enligt CPR EN54-21:2006 ställs som ett europeiskt lagkrav på sändare som används för överföring av brandlarm och certifieringen är också ett krav för att en brandlarmsändare skall intygas av svenska SBSC när man nu inom kort höjer kraven i samband med att nya regelverket SBF 110:7 tas i bruk.

De skärpta kraven på den svenska marknaden innebär förutom att godkännande enligt CPR EN54-21:2006 skall finnas på plats också att man kommer ställa krav på kontinuerlig och tillförlitlig rapportering av tillgänglighetsstatistik för samtliga certifierade brandlarmsändare ända ner på individnivå, på samma sätt som man i dag gör för intygade inbrottslarmsändare.

- Certifieringen är ett viktigt och självklart steg i vår ambition att vara en ledande och seriös leverantör av brandlarmsöverföring för den svenska marknaden och naturligtvis också inte minst ett viktigt steg för vår fortsatta geografiska expansion säger Johan Holmström, affärsutvecklingschef hos Dualtech IT. - Vi finns redan sedan 2013 på plats på den danska marknaden där brandlarm är en mycket viktig fråga och vi går nu vidare mot nya Europeiska marknader med ett mycket starkt sortiment kvalificerade och certifierade lösningar för både brand- och inbrottslarmsöverföring.

Alla varianter av IP-sändare från Dualtech IT är i dag intygade av SBSC på den svenska marknaden för överföring av inbrottslarm till: G4S, Lövestad, Nokas, Rapid, Securitas Alert, SOS Alarm, Stanley Security, Svensk Bevakningstjänst, Södertörns brandförsvarsförbund och älvsborgs larmcentral.

Produkten DALM5000 IP/GPRS EWM som även är SBSC-intygad för överföring av brandlarm är nu alltså också certifierad enligt CPR EN-54-21:2006 enligt nedan.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan