2012-10-01

Kortbeställning via app

Pas Card har lanserat en app som gör det möjligt att beställa personkort över mobilen. Beställaren kan gå igenom hela beställningsförfarandet, vilket inkluderar att registrera personuppgifter, ta foton och skicka ordern, direkt via telefonen, var denne än befinner sig.
Appen ger kunderna ytterligare ett sätt att beställa personkort på. I och med detta öppnas möjligheten till att registrera personuppgifter och ta foto på den tänkta kortinnehavaren direkt på plats, när behovet uppstår. Appen är gratis och finns att ladda ner för både Iphone och Android-telefoner.

– Vi flyttar ut beställningsförfarandet så att våra kunder kan klara av det på plats. Det är ännu ett led i att vi ser att tjänster blir allt viktigare inom säkerhet, vi gör det lätta ännu enklare för våra kunder, säger Freddie Parrman, vd för Pas Card.

Pas Card menar att deras 24 000 beställare av ID06-kort vinner mycket på att kunna göra beställningar via mobilen. Beställarna är i många fall platschefer ute på byggen, vilka nu kan beställa kort direkt från byggarbetsplatsen. Flera funktioner som hör till ID06-konceptet finns också tillgängliga i appen, till exempel möjligheten att spärra kort. Kortet kan med hjälp av appen spärras i samma ögonblick som förlusten av det upptäcks. även funktionen ID06 Kortkontroll finns också som en del av appen.

– Kortkontrollen i appen är ett smidigt sätt för privatpersoner att kontrollera om hantverkaren de använder sig av följer ID06-regelverk och har ett giltigt kort, säger Freddie Parrman.
Pas Card har sedan tidigare ett beställningssystem online. Företaget menar att det är lika lätt att beställa via appen som via webben. Befintliga kunder loggar in med samma inloggningsuppgifter och är sedan redo att beställa via sin smartphone.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan