2016-10-17

Klimatsmart intelligent video från Axis

Axis nätverkskameror och Cognimatics mjukvara kan i framtiden möjliggöra närvarostyrd belysning, ventilation och värme samt ett mer effektivt utnyttjande av kontorsutrymme. Energiförbrukningen kan minska med upp till 18 procent.

– Den intelligenta lösningen med Cognimatics mjukvara och Axis nätverkskameror kan på ett mycket bra sätt bidra till mer hållbara och klimatsmarta byggnader, där vi både kan spara pengar och minska belastningen på miljön, säger Ken Dooley, doktorand på Aalto-universitetet i Helsingfors, Finland.

Aalto-universitet genomförde en studie i syfte att undersöka hur ett företag skulle kunna optimera energiförbrukningen och använda kontorsutrymmena mera effektivt. Lamporna skulle till exempel vara tända endast då det finns människor i lokalerna och på de platser där dessa vistas. Skrivbordsplatserna skulle användas mera effektivt genom att de anställda får dela på skrivbordsplatser, då alla ändå inte befinner sig i lokalerna vid samma tidpunkt. Aalto-universitetet ville ha faktisk och korrekt information om hur och när folk vistades i företagets lokaler.

– Energikonsumtion räknas vanligtvis ut i kWh per kvadratmeter där konsumtionen delas med området, så att byggnader som är olika stora kan jämföras med varandra. I sällsynta fall kan det mätas i kWh per person, baserat på antal skrivbord i byggnaden eller antal personer som byggnaden är avsedd för, säger Ken Dooley. Man har inte tagit hänsyn till att längden och tiden på arbetsdagarna ser olika ut för olika människor. Energi konsumeras i det outnyttjade området, även om det är tomt. Lokalerna värms upp, kyls ned, ventileras och belyses året runt utifrån antaganden.

Tidigare hade fastighetsförvaltarna på den undersökta byggnaden försökt att manuellt räkna ut och uppskatta när människor kommer till och går ut från byggnader, men människors individuella rörelsemönster är omöjliga att förutse och förutspå. Idag kan fastighetsförvaltarna få faktisk kunskap i realtid om hur närvaron ser ut och lokalerna används.

– Nu behöver vi inte längre gissa, säger Ken Dooley. Kamerorna ersätter gissningar och antaganden med fakta och korrekt information.

Innovativ och användarvänlig lösning
Aalto-universitet valde AXIS nätverksameror AXIS M3006 tillsammans med mjukvaran TrueView People Counter från Cognimatics. Kamerorna sitter i taket där de täcker in områdena vid entréerna samt har god översikt över lokalerna och alla människor som vistas där.

– Cognimatics mjukvara är bäst på marknaden när det gäller att mäta personflöden och räkna människor och är mycket pålitlig, säger Ken Dooley. Tillsammans med nätverkskamerorna från Axis, som är tillförlitliga och håller hög kvalitet, så är det en mycket bra lösning.

AXIS M3006 har vidvinkel, HDTV-kvalitet, är snabb och enkel att installera, lätt att hantera, har digital pan/tilt/zoom-funktionalitet samt rörelsedetektering. Kamerorna är mycket robusta, tåliga och har ett larm om någon skulle vandalisera dem såsom att försöka blockera kamerorna eller spraya dem med färg. Ingen video sparas, räknandet och analyserna sker i realtid.

– Vi är väldigt glada att Aalto-universitet har valt Axis och Cognimatics för att göra byggnader grönare, säger Anna Arwidi, Vice President Sales & Marketing, Cognimatics. Nyttoaspekterna fås dels i form av minskade kostnader, dels i minskad miljöpåverkan. Saker som värme och ventilation kan nu ställas in exakt. Det innebär att det inte blir någon som sitter och fryser eller att belysningen släcks, trots att det fortfarande finns personer kvar i byggnaden.

– Axis Communications och Cognimatics har ett långt och nära samarbete och ett starkt gemensamt erbjudande av integrerade intelligenta lösningar. Vi ser mycket positivt på att våra smarta lösningar kan bidra till mer hållbara byggnader, säger Jimmy Ek, försäljningschef Norden, Axis Communications.

Mer klimatsmarta byggnader
De preliminära resultaten för studien visar på en besparing på 15-18 procents lägre energiförbrukning, om den intelligenta lösningen hade varit kopplad till alla system för energiförbrukning i hela byggnaden. Ett mer effektivt utnyttjande av kontorsutrymmet innebär att man kan spara många kontorsplatser. Företaget som undersöktes skulle kunna minska antalet kontorsplatser med en tredjedel.

– Vi är mycket nöjda med resultatet, säger Ken Dooley. Alldeles för mycket energi går åt i onödan när folk inte vistas i lokalerna, såsom på helger och utanför normal kontorstid.

Aalto-universitetet genomförde studien i maj 2016. Universitet planerar nu att utöka studien till att omfatta större områden i företagets byggnad och fler kameror.

– Den här typen av lösningar för att mäta personflöden och räkna människor har funnits länge, säger Anna Arwidi. Vi har haft stor framgång inom detaljhandeln, där man bland annat optimerar bemanning och öppettider baserat på den här typen av information. Vi ser nu stor potential för ett liknande genomslag inom fastighetsbranschen.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan