2020-10-06

Axis ger 5-års produktgaranti

Axis Communications lanserar nu en 5-års produktgaranti utan extra kostnad.

På sin hemsida skriver Axis att man ska se  företagets beslut at utöka sin produktgaranti från tre till fem år  usom ett led i företagets åtagande att tillhandahålla produkter av högsta kvalitet med ett kostnadseffektivt och problemfritt ägande.

Axis har länge erbjudit en hårdvarugarantiservice som täcker defekter i design, utförande och material vid normal användning. Denna garanti har gällt under tre år, från och med inköpsdatum och beroende på produkt. Nu kan kunder dra nytta av en 5-årig garantiservice utan kostnad. Garantin gäller för produkter som skickats från Axis till den ursprungliga köparen den 1 april 2020 eller senare.

Den femåriga Axis-garantin gäller de flesta Axis-produkter, den är gratis och det krävs inga åtaganden.

Mer information om vilken garanti som gäller för varje produkt finns i respektive produkts datablad på: https://www.axis.com/products-and-solutions.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng