2015-06-01

Aptus mot det nyckellösa samhället med Aperio

Nu kan Aptus-systemet kompletteras med trådlösa Aperio-läsare. Det innebär att användaren  kostnadseffektivt får passerkontroll på exempelvis allmänna dörrar till förråd, bovärdskontor och övernattnings-, konferens- och omklädningsrum utan kabeldragning eller ingrepp på dörrarna.

– Med Aperio kan vi på ett kostnadseffektivt sätt ansluta ännu fler dörrar till Aptus passersystem. Aperio-låsen är batteridrivna och kommunicerar via radio. Det gör att vi kan uppgradera det mekaniska låset till en online-dörr i passersystemet utan någon åverkan på dörren, säger Peter Johannesson, produktchef, Aptus Elektronik AB.

– De nya trådlösa läsarna ger låg installationskostnad och stor flexibilitet, både vid permanenta och provisoriska installationer. Inget ingrepp sker på dörren då anslutningen är trådlös och befintligt låshus kan användas. Det krävs heller ingen ytterligare administration för hantering av kort eller taggar, då all befintlig administration sker i Aptus Multiaccess nyttjas även på de trådlösa läsarna, säger Joacim Wärnlund, Key Account Manager, Aperio Sverige

Läsarteknologin är Mifare i både dörrbladsläsarna och de elektroniska cylindrarna. Strömförsörjning sker med inbyggda batterier.

Läsarna administreras i Aptus Multiaccess och via det webbaserade administrationsprogrammet Hantera.

Aperio bygger på en öppen arkitektur och erbjuder en smidig anslutning via gränssnitt som RS485 eller Wiegand. Cylindrar och dörrbladsläsare med Aperioteknologi skickar krypterade, trådlösa signaler till en kommunikationshub som är direkt ansluten till systemet.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan