2022-04-26

Markus Lai, Axis: Så höjs kvaliteten på uppkopplade kamerasystem

Artikelförfattaren Markus Lai, ingenjör och utbildningschef Nordeuropa.

Kamerasystem med videoanalys som genererar för många fellarm är ett problem som debatterats en tid och som anses bottna i kompetensbrist. Det har föranlett Bosch att lansera en certifieringsutbildning som ska leda till en högre kvalitet och färre fellarm. Men är det tillverkare som ska utbilda och certifiera installatörer?

Markus Lai, ingenjör och utbildningschef Nordeuropa på Axis, ger sin syn på hur kvalitetsförbättringar kan göras och hur antalet fellarm kan minskas.

Mängden uppkopplade enheter som har kapacitet att ta beslut åt oss ute i fält ökar ständigt. Dessa miljontals intelligenta enheter ska kunna larma eller informera så att beslut om åtgärder kan fattas centralt. I säkerhetsbranschen används dessa sensorer i stor utsträckning till kritiska applikationer, då ökar vikten att vi blir korrekt informerade. Men hur ska vi kunna lita på att vi blir larmade om relevanta händelser? Och ännu viktigare, hur kan vi försäkra oss om att vi inte missar ett skarpt larm?

Vare sig det gäller trafik, väder eller människoflöden så ska de intelligenta systemens kameror, radarenheter eller ljudbaserade sensorer samla in och filtrera information som skapar underlag för en situationsuppfattning så att beslut om eventuella åtgärdsinsatser kan fattas. Samspelet mellan människa och teknik är kritiskt. För att korrekta beslut ska kunna fattas krävs människor med rätt utbildning och erfarenhet.

Faktorer bakom fellarm

Anledning till fellarm kan bero på många olika saker och det är en helhetsbedömning utifrån vilket perspektiv man tar: användarens eller installatörens. Installationen kan fungera till 100 procent rent tekniskt, men om den inte motsvarar kundens förväntningar kan inkommande information tolkas som fellarm. Förväntningarna har ofta att göra med leverantörens utfästelser kring videoanalysens kapacitet i samband med införsäljningen av systemet. Vanligen är det just en kombination av kundförväntningar, val av hård- och mjukvara samt fysisk installationsplats som kan skapa fellarm. För att det ska bli rätt krävs kunskap och erfarenhet om hur en helhetslösning bör designas och installeras.

Utbildning är nyckeln

Genom att utbildas kan vi utvecklas och bli bättre. Kunskap höjer ribban för alla involverade och kommer leda till höjda krav för att få leverera en lösning. Därmed blir kvaliteten bättre för alla parter. Kompetensen kommer också driva på för expanderat användande av tekniken, då vi som tillverkare drivs av våra kunder att ständigt utforska gränserna för befintlig teknik samt att kunna förmedla eller utbilda kring våra idéer på ett användbart sätt.

Mer grundläggande utbildning, parallellt med korrekt och specialiserad utbildning inom respektive teknologi eller analys, kommer att gynna alla parter. När ribban höjs behöver alla utöka sin kompetens. Det kan handla om allt från att hålla sig ajour kring befintlig teknik till att vara specialist inom en viss analys, exempelvis värmekamerateknologi i perimeterskyddet.

Standarder och certifiering

Vilken typ av utbildning kan då anses vara tillräcklig eller normgivande? Vi på Axis tycker om att jobba mot standarder. De är satta av oberoende parter och säkerställer att grundnivån uppnår en viss höjd. Standarder kan också användas parallellt med exempelvis certifieringar, som syftar till att verifiera en viss kompetensnivå. För att gynna så många som möjligt bör certifieringarna i första hand handla om att verifiera ämnes- och tillämpningsspecifik kunskap. Därefter kan de vara bundna till en viss leverantör eller tillverkare. Det innebär att installatören som är certifierad kan verifiera sin kunskap generellt i första hand, men också har möjlighet att styrka sin spetskompetens när det gäller system av ett visst fabrikat. Alla tillverkare för med sig en egen kompetens och historik till ett lösningsförslag och en teknologi, och som tidigare sagt bidrar kunskap och kompetens till en allmän höjning av den virtuella ribban. Sammantaget ger slutkunder och användare större möjlighet att se sig runt, jämföra och undvika risken att bli inlåst i något system.

Opartisk ackrediterare

Om leverantörer av kamerasystem med videoanalys använder opartiska ackrediterare eller certifieringsorgan/företag för att certifiera sig mot normer/standarder så betyder det att slutkunderna kan få en partner med kompetens spritt över flera tillverkare och med erfarenhet från flera olika tillämpningar av en teknologi. På så sätt höjs branschens lägstanivå och därmed kommer marknadens lösningar generellt sett bli mer tillförlitliga.

Kunskap bygger relationer

Kunskap är makt, men också relationsbyggande. Förtroende i din egen förmåga ger möjlighet att framhäva ditt team och ditt företag gentemot era kunder. På så sätt inleds en relation där vi gemensamt och ständigt vill lära oss mer för att driva teknologin vidare. Detta är kärnan i Axis Academy-program som inkluderar grundläggande utbildningar, förstärkta med specialkurser som antingen skapats för partners eller tillsammans med partners. Genom ökad kunskap kan branschen höja ribban och se till att allt fler aktörer klarar höjden och därmed kan möta kundernas förväntningar på kvalitet.

Markus Lai,

Utbildningschef, Axis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng