SecurityUser.com

2018-08-06

Webb-tv: IoT och videoövervakning ger tjänstefiering

IoT-baserad videoövervakning utgår från att kamerorna är sensorer som kan lösa problem, till exempel genom att generera data som användarna har nytta av.
– Vi har sett en utveckling där fler och fler kameror idag används utanför rena säkerhetsapplikationer, säger Björn Callenfors, Ecosystem Manager, Axis Communications.

Detektor TV har träffat Mats Genberg på Addsecure, Daniel Hjort på Nexus och Björn Callenfors på Axis för att diskutera artikelserien om Internet of Things (IoT) och säkerhetssystem som tidningen Detektor har publicerat under våren. De tre artiklarna handlar om larmkommunikation och IoT, passerkontroll, ID-hantering och IoT, samt videoövervakning och IoT. Webb TV-intervjuerna med Mats Genberg på Addsecure och Daniel Hjort på Nexus om IoT och larmkommunikation samt IoT och ID-hantering har publicerats tidigare på Securityworldmarket.com och nu publiceras även intervjun med Björn Callenfors, på Axis Communications, om videoövervakning.

Fördelarna med videoövervakning och IoT är tydliga. Bland annat större bekvämlighet, fler funktioner och möjlighet att analysera data, något som gjort att kameror används för mycket mer än ren säkerhet.

– Vi började i en bransch där kameran var en så kallad CCTV-kamera till att ha gått till en bransch där en stor del av marknaden är en sensorbransch, säger Björn Callenfors i videoklippet.

Nackdelen med uppkopplade kameror och enheter är cybersäkerheten, men Björn Callenfors ser det inte bara som ett problem utan även en möjlighet.

– Vi ser att ett ökat krav på säkerhet erbjuder allt från slutkunder till professionella installatörer en möjlighet att bredda sig och erbjuda högre säkerhet i form av tjänstepaketering.

Säkerhetskameror är nästan alltid en del av ett större system och IT-säkerheten är inte bättre än systemets svagaste länk.

– Man kan inte applicera cybersäkerhet som en individuell ö i sättet man arbetar. Cybersäkerheten måste genomsyra allt från designen av en produkt till hur man jobbar med släppning av uppdateringar till den designade produkten. Det måste appliceras på processen från ax till limpa, säger Björn Callenfors.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng