2020-01-09

Stanley Securitys larmcentral certifierat enligt SSF 136:5

Richard Larsson Head of SOC Nordics på Stanley Security.

Stanley Security har erhållit certifiering enligt den nya standarden för larmcentraler SSF 136:5.

För att få bedriva larmcentralsverksamhet finns det grundläggande krav på auktorisation och certifiering.Den nya normen innehåller bland annat krav på lokaler, utrustning, redundans och ställer betydligt högre krav på larmcentralerna i jämförelse med föregående version 136:4, enligt Richard Larsson Head of SOC Nordics på Stanley Security, som också framhåller att den nya standarden är anpassad mot den europeiska larmcentralsnormen EN-50518.

– På Stanley Security SOC (Security Operation Center) ligger vi i framkant när det gäller satsningar på ny teknik och tjänster. Den här certifieringen säkerställer att allt sker enligt de regler och rekommendationer som krävs för att säkerställa maximal säkerhet och affärsnytta för våra kunder, säger Richard Larsson.

– Certifieringen ställer höga krav på vår verksamhet vilket är viktigt för att vi ska kunna garantera en säker och bra leverans av våra tjänster, kommenterar Richard Larsson avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan