2022-06-21

SOS Alarm genomför pilotprojekt gällande smarta brandvarnare

Tillsammans med Räddningstjänsten Mälardalen och X2 Wireless AB genomförs nu en pilot i brf Västeråshus 3 i Västerås.
– 60 % av alla bränder i Sverige sker i flerbostadshus. Genom att sända realtidsdata från brandvarnaren kan räddningstjänsten snabbt få information om branden och anpassa sin åtgärd. Om temperaturen ökar eller att branden sprider sig är viktig information för räddningstjänsten. Vi släcker inte bränder men vi kan hjälpa till med tidig och relevant information för att rädda liv, säger Mattias Jonsson, VD på X2 Wireless.

Piloten handlar om att, via brandindikering från smarta brandvarnare i flerbostadshus, larma ut räddningstjänsten. X2 Wireless har tillsammans med Räddningstjänsten utvecklat fördefinierade nivåer när ett larm från en brandvarnare skickas direkt till SOS Alarms operatörer med detaljerad information om placering. Utvecklingen har inneburit att nivåer för både rök och värme måste uppfyllas för att inte till exempel matlagningslarm ska skickas till SOS Alarm.

Smarta adresserbara brandvarnare

För att kunna sätta rätt kriterier för larmet krävs underlag i form av statistik. I detta fall har lösningen varit installerad i ett år redan innan den kopplas samman med räddningstjänsten via SOS Alarm.

– Teknisk utveckling är viktigt för att hitta nya sätt att göra Sverige tryggare. SOS Alarm vill tillsammans med våra partners vara en aktiv part i den utveckling som sker inom många områden och vi ser fram emot att utvärdera resultaten av piloten, säger Maria Söderqvist, partneransvarig SOS Alarm.

Utöver smarta brandvarnare i flerbostadshus levererar X2 Wireless även systemlösningar för att snabbt uppmärksamma de som behöver få information om att det brinner och var någonstans då alla brandvarnare är adresserbara och skickar information om vilken lägenhet eller trapphus de är monterade i. Det räddar både liv och materiella tillgångar.

Rädda liv och minska egendomsskador

Räddningstjänsten Mälardalen har valt att ingå i piloten som en del av arbetet med att aktivt arbeta för att minska antalet döda och skadade i bostadsbränder.

– Snabba och korrekta larm till räddningstjänsten vid en bostadsbrand gör att vi snabbt kan vara på plats och det ger oss bättre möjlighet att rädda liv och minska de egendomsskador som branden kan orsaka, säger Tobias Erdsjö, biträdande förbundsdirektör Räddningstjänsten Mälardalen.

I piloten deltar även bostadsrättsföreningen Västeråshus 3.

– Som bostadsrättsförening så är vi måna om de boendes trygghet oavsett om man är hemma eller inte. Med denna möjlighet och nya teknik med smarta brandvarnare som gör att man får en tidig upptäckt vid bekräftad brand och att räddningstjänsten kommer med automatik var en självklarhet för vår bostadsrättsförening säger Johan Gustavsson, brandskyddsansvarig samt ordinarie ledamot i styrelsen, BRF Västeråshus 3.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng