2022-10-18

SKYDD: Panel fokuserar på hur man optimerar perimeterövervakning

Panelen består av Sonny Hardarsson, Axis Communications, Kenneth Nyström, Securify, Mark Cosgrave, Optex, Erik Nord, Genetec och Gustav Norvik, Stanley Security.

Perimeterövervakning, det vill säga områdesövervakning, är i fokus i en paneldiskussion som äger rum under Skyddmässans andra dag den 26 oktober.

Perimetersäkerhetsmarknaden växer med en genomsnittlig årstakt på 6,9 procent, från 2022 till 2028, enligt marknadsanalysföretaget Valuate Report som uppskattar den globala marknadens omsättning under 2022 till närmare 125 miljarder dollar. Under 2028 ska den ha nått över 128 miljarder kronor.

Efterfrågan på elektronisk perimetersäkerhet är sålunda stor och alternativen när det gäller tekniklösningar är många. Framför allt har utvecklingen inom intelligent analysmjukvara, machine learning och deep learning möjliggjort ett lyft för tillförlitligheten och precisionen i systemen.

Under rubriceringen "Perimeterövervakning – hur kan tidig upptäckt av inkräktare utan att trigga optimeras onödiga larm" ska paneldeltagarna diskuterar statusen på dagens olika säkerhetssystem, hur smart är tekniken och hur kan onödiga larm undvikas utan avkall och samtidigt erbjuda system, vars känslighet med precision detekterar riktiga hot? Vilka teknologier fungerar bäst i perimeterapplikationer och vad kan vi förvänta oss av framtidens säkerhetssystem?

Panelen kommer även diskutera  hotet från drönare och hur man ska hantera det. Panelen består av Sonny Hardarsson, försäljningsingenjör Axis Communications, Kenneth Nyström, vd Securify, Mark Cosgrave, divisionschef, Optex, Erik Nord, affärsutvecklingschef, Genetec och Gustav Norvik, produktchef Stanley Security. 

Alla Skydd-besökare är välkomna att delta och lyssna på paneldiskussionen sker på engelska och äger rum klockan 15.15 - 16.00 den 26 oktober.

Boka din kostnadsfria biljett till Skydd här.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng