2015-05-12

Securitas kvartalsrapport lever upp till förväntningar

Alf Göransson, koncernchef på Securitas.

Alf Göransson, koncernchef på Securitas.

Securitas delårsrapport för januari-mars visar på ett starkt rörelseresultat före avskrivningar, på 909 Mkr (738) för det första kvartalet 2015, något bättre än analytikernas förväntningar.

Försäljningen under perioden landade på 19 486 Mkr (16 111), vilket betyder en organisk försäljningstillväxt på 5 procent (2).

– Det förbättrade makroekonomiska klimatet i USA stöttade tillväxten och Spanien vände till positiv organisk försäljningstillväxt för första gången på flera år, kommenterar Alf Göransson, vd och koncernchef för Securitas.

Rörelsemarginalen blev 4,7 procent (4,6)

Alf Göransson framhåller de förändringar som ökad teknikbruk medför och framför den allt mer utbrett använda IP-tekniken.

– Vi har förberett oss för paradigmskiftet i säkerhetsbranschen under de senaste fyra åren. Vår strategi är tydlig; att integrera stationär bevakning, fjärrbevakning och mobila säkerhetstjänster med tekniklösningar för att uppnå högre kundnöjdhet genom kostnadseffektivitet och mervärde, menar Alf Göransson som betonar att säkerhetskoncernens viktigaste fokus de kommande åren är att öka försäljningen av säkerhetslösningar och teknik.

Under 2014 växte försäljningen av säkerhetslösningar och teknik med 28 procent jämfört med 2013.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng