2021-08-03

Secits integrerar Säkra Larm och utser ny ledning

Erik Bech-Jansen, koncernchef Secits & Säkra.

Sedan Secits förvärvade Säkra Larm i juni har ett integrationsarbete pågått med utformning av en ny organisation och en ny koncernledning. Koncernen har också förstärkts med externt rekryterad specialistkompetens.
– I samarbete med de tidigare ägarna av Säkra Larm har vi under sommaren skapat en ny organisation med en gemensam koncernledning som tar tillvara båda bolagens kompetens. Samtidigt vässar vi oss ytterligare genom ny externt rekryterad kompetens för de nya specialiserade arbetsuppgifter som tillkommer när vi nu går in i en aktiv tillväxtfas, säger Erik Bech-Jansen, koncernchef Secits & Säkra.

Den nya koncernledningen består av vd Erik Bech-Jansen, försäljningschef Karl Weeks, COO Veronica Sjövik Sten, marknadschef Ted Jokiniemi och CFO Nina Kronberg.

Integrationen av Säkra Larm fortlöper planenligt och det förbättringsarbete som Säkra Larm inlett för att förbättra sin rörelsemarginal utvecklas väl.

– De tre specifika förbättringsprojekten som vi hänvisade till i vårt pressmeddelande om förvärvet av Säkra Larm löper på enligt plan, och effekterna av dessa ligger minst i nivå med våra initiala kalkyler, avslutar Erik Bech-Jansen.

De viktigaste organisatoriska förändringarna på koncernnivå är följande:

Karl Weeks, tidigare VD för Säkra Larm, blir försäljningsdirektör med övergripande ansvar för koncernens försäljning.

Veronica Sjövik Sten, tidigare centrumchef inom Unibail-Rodamco-Westfield, axlar den nyinsatta rollen som COO med ansvar för koncernens pågående ISO-certifieringar och bransch-ackrediteringar samt "operational performance". Med bakgrund från bland annat Procter & Gamble, Wella och Unibail-Rodamco-Westfield är Veronica rätt rustat för det kvalitetsarbete som nu ska genomföras.

Ted Jokiniemi, som tidigare var Marknads- och rekryteringschef på Säkra Larm, får en renodlad roll som marknadschef för koncernen.

Mats Larsson, tidigare Hikvision och Axis, blir chef för B2B-försäljning med särskilt ansvar för avancerade säkerhetsprojekt och större upphandlingar.

Simon Koch fortsätter att leda säljstyrkan för privatmarknaden, dock med flera produktkategorier än tidigare och med ett vässat samlat erbjudande.

Melinda Andersson, tidigare rekryterare på Säkra Larm, blir HR Manager för koncernen. I denna roll får hon även ansvar för koncernens fortsatta utvecklingsarbete inom personalvård.

I samband med att den nya organisationsstrukturen tagit form har flertalet av Secits säljare erbjudits anställning i Säkras säljorganisation, där de kommer in i en driven säljkultur, får ett antal nya verktyg för ett strukturerat säljarbete och en incitamentsstruktur som gynnar alla parter.

– Vi har nu en gemensam säljorganisation med tydliga mål för varje säljare och våra distriktschefer. Jag ser fram emot att markant öka säljaktiviteterna inom alla produktkategorier och marknadssegment, säger Karl Weeks.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng