2021-09-02

Secits Holding tecknar avtal med statlig myndighet.

Secits Holding uppger att man har tecknat ett avtal med en statlig myndighet där bolaget ska utföra vissa säkerhetstjänster.

Avtalet löper som längst 7 år, med en grundersättning om ca 1,5 miljoner sek årligen.

– Avtalet har en grundstruktur som är mycket attraktivt för den utökade verksamhet som Secits nu bedriver, där passagesystem, inbrottslarm och lås kan offereras i samband med den redan etablerade expertisen inom CCTV. Utöver de grundläggande tjänsterna som är kontrakterade, ingår det avrop för större volymer av utrustning och tilläggstjänster i avtalet som tecknats, kommenterar Secits vd och koncernchef, Erik Bech-Jansen.

Avtalet börjar gälla med omedelbar verkan.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng