2021-05-24

Secits förvärvar Säkra Larm för 100 miljoner kronor

Erik Bech-Jansen, vd för Secits.

Secits Holding AB förvärvar 100 procent av aktierna i Säkra Larm i Sverige AB för 30 miljoner kronor kontant, 40 miljoner kronor i nyemitterade aktier samt en säljarrevers om 30 miljoner kronor. Secits avser att genomföra en riktad emission om ca 25 miljoner kronor för att finansiera kontantdelen.

Förvärvet innebär att Secits breddar sin verksamhet, ökar sin omsättning markant och stärker sina förutsättningar för snabb tillväxt.

– Genom förvärvet av Säkra Larm tar Secits ett rejält kliv upp i storlek, stärker sin lönsamhet och blir en ännu mer intressant partner för kunder. Tillsammans kommer vi att kunna ta ett större grepp om den svenska säkerhetsmarknaden och växla upp vår tillväxt, säger Erik Bech-Jansen, som tillträdde tjänsten som vd för Secits den 1 maj.

Säkra Larms vd Karl Weeks ser också möjligheterna för Säkra Larm.

– Affären ger oss en mycket bra position för fortsatt tillväxt. Vi får en naturlig väg in på företagsmarknaden, samtidigt som vi kan utveckla vår starka ställning på konsumentmarknaden, säger han.

Tredje största företag på privatmarknaden

Med 96 miljoner kronor i omsättning under 2020 och cirka 100 anställda är Säkra Larm Sveriges tredje största installatör av larm på privatmarknaden. Bolaget levererar inbrottslarm, skydd mot vattenskador, yttre bevakning, larmuppkoppling och smarta hem-lösningar. Företaget har en säljkår placerad på 27 orter runtom i Sverige. Säkra Larm genomför för närvarande tre specifika projekt som under de kommande 12 månaderna förväntas förbättra bolagets rörelsemarginal signifikant.

Flerdubblar Secits omsättning

Secits är ett specialistföretag inom framför allt sensor- och kameraövervakning. Under 2020 antogs en tillväxtstrategi som dels bygger på tjänster med ett högre serviceinnehåll som levereras i abonnemangsform, dels vertikal och horisontell expansion av tjänste- och produktutbud. Förvärvet av Säkra Larm är i linje med denna strategi.

Förvärvet flerdubblar Secits omsättning från ca 34,5 miljoner kronor år 2020, till ca 130 miljoner kronor samtidigt som antalet anställda ökar från cirka 30 till ca 130. Bolaget kommer efter förvärvet att ha närvaro på 30 orter runt om i Sverige, från Helsingborg i söder till Umeå i norr.

Bibehåller organisationen i Säkra Larm

Det sammanslagna bolaget får ett brett tjänsteutbud med fokus på larm, passersystem och kamerabevakning. Secits tjänsteutbud baserat på sensor- och kamerabevakning kommer att kunna erbjudas till Säkra Larms ca 25 000 larmkunder. Ett starkt erbjudande för små- och medelstora företag ska skapas genom att kombinera Säkra Larms produkter med Secits passersystem och kameraövervakning.

Secits avser att bibehålla Säkra Larms organisation i nuvarande form som ett dotterbolag, under fortsatt ledning av vd Karl Weeks. Bolagen ser goda möjligheter att nå flera synergieffekter genom att koordinera sina verksamheter.

"Kulturbärare"

Genom att förvärva 100 procent av aktierna i Säkra Larm, i stället för som tidigare aviserat 60 procent, kan bolagen snabbare samordna sina verksamheter och smidigare genomföra gemensamma satsningar.

– Säkra Larm har en stark och kundorienterad kultur och säljarna är viktiga kulturbärare. Secits vill bygga vidare på detta och har försäkrat sig om att säljarna kommer att fortsätta vara med på denna resa, säger Erik Bech-Jansen.

Styrelsen avser inom kort föreslå extra bolagsstämma att välja Säkra larms styrelseordförande och delägare Björn Almroth till ny styrelseledamot.

Köpeskillingen om 100 miljoner kronor ska betalas med 30 miljoner kronor kontant, 40 miljoner kronor i vederlagsakter som beräknas ges ut 60 dagar efter förvärvsavtalet, och med 30 miljoner kronor i form av en säljarrevers.

Säkra Larms ägare får betydande aktieinnehav

För kontantdelen avser bolaget genomföra en riktad kontantemission omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande som förväntas omfatta upp till 4 310 300 aktier och tillföra bolaget upp till ca 25 miljoner kronor. Emissionen kommer att riktas till svenska institutionella investerare och större privatplacerare.

Genom emissionen av vederlagsaktier till säljarna kommer Björn Almroth och Martin Elgquist att bli betydande ägare i Secits. Antalet vederlagsaktier kommer att bestämmas baserat på aktiekursen under 15 handelsdagar före dess utgivande vilket planeras ske den 10 augusti.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng