2021-01-18

Ny rapport: Snabb återhämtning på marknaden för fysisk säkerhet

Den nya rapporten om marknaden för videoövervakning, passerkontroll och inbrottslarm inkluderar också perimetersäkerhet

Den nya rapporten videoövervakning, passerkontroll och inbrottslarm inkluderar också perimetersäkerhet

Den globala marknaden för passerkontroll, videoövervakning och inbrottslarm för fysisk säkerhet kommer att återhämta sig under 2021 efter nedgången 2020 och växa med 3 procent under året. Fram till 2025 väntar en årlig tillväxttakt på 6 procent, förutspår marknadsundersökningsföretaget Memoori i en ny rapport.

I juni 2020 publicerade Världsbanken en prognos på 5,2 procents nedgång av världens samlade BNP under 2020 och det är med den bakgrunden som Memoori publicerar sin rapport “The Physical Security Business 2020 to 2025”.

Memoori har tagit fram två scenarier, i det första återgår marknaden för fysisk säkerhet till normalitet under det första kvartalet 2021 och massvaccinering globalt kommer att vara genomfört i början av 2022. Men det är det andra scenariot som är mest troligt enligt företaget: där kommer det att ta ungefär till början av 2022 för den globala marknaden att återvända till normalitet och ytterligare ett halvår innan massvaccinering har rullats ut globalt.

Ner 7,5 procent under 2020

Rapporten uppskattar att det totala värdet av världsproduktionen av fysiska säkerhetsprodukter 2020 var 31,7 miljarder dollar (till fabrikspris), en minskning med över 7,5 procent jämfört med 2019. Försäljningen minskade under de första tre kvartalen 2020 till följd av covid-19, vilket satte punkt för elva raka år med tillväxt.

Baserat på Memooris andra scenario kommer tillväxten att återhämta sig till tredje kvartalet 2021 och i slutet av året kommer den att ha vuxit med nästan 3 procent. Men tillväxttakten skiljer sig åt beroende på produktområde och geografi. Memoori förutspår att marknaden kommer att nå över 42 miljarder dollar i slutet av 2025 med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 6 procent under de närmaste 5 åren.

Det genomsnittliga årliga värdet av sammanslagningar och förvärv under de senaste 13 åren är 6 717 miljoner dollar. Under 2020 uppmärksammade Memoori 20 förvärv jämfört med 26 under 2019. Under 2020 var värdet av sammanslagningar och förvärv 5 285 miljoner dollar, en ökning jämfört med 2019, men ändå under genomsnittet – så värdet av sammanslagningar och förvärv befinner sig just nu i en nedåtgående trend.

Goda utsikter på lång sikt

Rapporten konstaterar att Kina fortsätter att öka sin marknadsandel. Den kinesiska marknaden har vuxit snabbt genom en nybyggnations-boom och ”Sharp Eyes”-övervakningsprojekt som drivs av staten. Men mycket lite av denna enormt växande marknad är tillgänglig för utomeuropeiska tillverkare, och det kommer inte heller att ske någon förändring där inom en överskådlig framtid, menar Memoori och hänvisar till spänningarna mellan USA och Kina.

Överlag är Memooori trots allt övertygat om att den fysiska säkerhetsmarknaden är stabil och att det finns positiva utsikter för tillväxt på både medellång och lång sikt för den globala marknaden. Terrorhotet och brottsligheten driver marknaden och kommer sannolikt inte att minska, samtidigt som urbanisering och smart infrastruktur ytterligare kommer att driva efterfrågan på fler och bättre säkerhetssystem.

Pandemins påverkan på branschen

Enligt rapporten kommer covid-19 att tvinga leverantörer att tänka om radikalt hur de driver sin verksamhet, och inte minst när det gäller att vara motståndskraftiga vid extern påverkan. Samtidigt menar Memoori att det finns lärdomar att dra vad gäller att ha en mer samordnad och elastisk ”supply chain”. Branschen för videoövervakning är enligt Memoori alltför beroende av kinesiska OEM-tillverkare och komponenttillverkare. När många av dessa fabriker stängdes ner de första två månaderna 2020 orsakade det tillfälliga problem i leveranskedjan.

Pandemin har skapat efterfrågan på nya lösningar för att kontrollera spridningen av viruset. Produkter för fysisk säkerhet har använts vid implementering av protokoll för social distansering genom befintliga passersystem och videosystem med AI-driven analys.

Tjänstefiering kan vara räddningen

När världen tagit sig förbi covid-19 menar rapporten att leverantörer måste undersöka kundernas krav noggrant och särskilt de företag som har skadats allvarligt av pandemin.

Det kommer att bli svårare för dessa kunder att få ihop budget till att investera och därför måste de övertygas om att de kommer få avkastning på sin investering. ACaaS (passerkontroll som tjänst) och VSaaS (videoövervakning som tjänst) kan vara exempel på lösningar på detta problem, hävdar Memoori som framhåller att det finns siffror på en stor och accelererande tillväxt inom molntjänster.

Ny epok präglad av AI och IoT

Mjukvara har alltid varit en viktig faktor för utveckling och tillväxt inom fysisk säkerhet. Memoori menar att vi nu går in i en ny epok i videoövervakningsbranschen som drivs av artificiell intelligens. AI-teknik kan och kommer att massivt bidra till att öka både prestanda och värdet av videoövervakningslösningar. Säkerhetssystem är dock inte ensamma öar och i många fall kommer de i slutändan att behöva kopplas till det bredare IoT om all information ska konverteras till användbar data,

Fotnot: För mer info eller beställning av rapporten klicka här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng