2023-04-14

Prosero gör ännu ett företagsförvärv i Finland

I samma lag. Jyri Aho, Country manager Prosero och Risto Tonteri, vd för ST Hälytys.

Prosero stärker närvaron i Helsingforsregionen genom att förvärva ST Hälytys Oy. Bolaget erbjuder helhetslösningar med fokus på brandlarm och nödbelysning, inbrottslarm, CCTV, passersystem och porttelefoni.

ST Hälytys Oy grundades 1992 och har sedan starten etablerat en stark ställning som en ledande säkerhetsaktör i huvudstadsregionen med ett konkurrenskraftigt erbjudande inom design, installation och driftsättning, samt underhåll och service av brandlarm och nödbelysning, inbrottslarm, CCTV, passersystem och porttelefoni.

Fokus på service och eftermarknad

Försäljningen drivs med ett fokus på service och eftermarknad med återkommande uppdrag från en lojal kundbas som bolaget har samarbetat med under många år. Kunderna utgörs främst av infrastruktur och annan verksamhet inom offentlig sektor, privata företag såsom byggbolag, fastighetsägare och förvaltare, samt detaljhandel.

Omsätter 2,8 miljoner euro

Under 2022 omsatte ST Hälytys 2,8 miljoner euro och vföretaget erkar över hela huvudstadsregionen. De 12 anställda utgår från huvudkontoret i Vanda.

– Som del i Prosero kommer vi att kunna dra nytta av gruppens starka finansiella ställning och de inköpsfördelar som den stora gruppen kan bidra med. Det kommer att ge oss betydande konkurrensfördelar och möjliggöra mer framgångsrika anbudsprocesser. Genom att gå med i Prosero kan vi behålla smidigheten och flexibiliteten som kännetecknar ett mindre företag samtidigt som vi kan utnyttja fördelarna med att vara en del av en större grupp, säger Risto Tonteri, vd för ST Hälytys.

Koncernomsättning 3,2 miljarder kronor

Jyri Aho, Country manager Prosero i Finland är lika nöjd .

– ST Hälytys är en viktig satsning för Prosero i Finland och Helsingforsregionen. Vi har redan på nära håll fått se exempel på deras höga servicekänsla och professionalism. De kommer att bli en tillgång för gruppen, säger han.

Prosero är med detta förvärv etablerat på 120 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Koncernen samlade omsättning uppgår till över 3,2 miljarder kronor.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng