2019-02-27

Ökad omsättning och minskad förlust för Secit

Med intäkter på 50 493 (37 225) och ett rörelseresultat (EBITDA) på minus 7 144 (-13.225) var 2018 ett steg framåt för Secits.

– Helåret 2018 har präglats av organisk tillväxt, där vi ser en omsättningsökning med över 33 procent jämfört med föregående år, säger Hans Molin, VD för Secits, som också poängterar EBITDA-förbättringen på cirka 50 procent i mindre underskott jämfört med föregående år.

Hans Molin hänvisar till den intensiva inledningen på året med mycket hög aktivitet, när försäljningsökningen ska förklaras. Det förbättrade resultatet förklarar han delvis med en omstrukturering av företagets drift- och leveransfunktion i samband med hopslagningen av MKS och Secits.

– Mycket energi lades på att få högre effektivitet i denna funktion, vilket lade grunden till den upphämtning som gjorts under andra halvåret, där sista kvartalet genererade ett positivt EBITDA, säger han.

– Under hösten har bolaget haft fortsatt god tillväxt och hög produktionstakt, samtidigt som kostnaderna utvecklats på en lägre nivå. Vi har hittat formen för att fortsätta växa i en effektivare kostym. Jag är glad över att vi nått den milstolpe där vi under de sista månaderna visar ett resultat där intäkter och kostnader är i balans.

Hans Molin framhåller att försäljningen under året har varit stark över samtliga tre affärsområden, Retail, Offentlig sektor och Bank.

– Intäkterna från löpande tjänsteavtal växer och är en viktig komponent i majoriteten av årets affärer. Löpande avtalsintäkter säkrar Secits lönsamhet över tid och bidrar positivt till bolagets långsiktiga lönsamhet, hävdar Hans Molin som också konstaterar att företaget vid årets slut har 34 000 installerade kameror över hela Sverige.

Hans Molin menar vidare att Secits under året lyckats med en omstrukturering av verksamheten, säkrat kapitalanskaffningen och parallellt ökat försäljningen.

– Vår tillväxt ger oss en femteplats bland de 60 snabbast växande bolagen i UC:s statistik över larm och säkerhetsbranschen, kommenterar han avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng