2021-10-26

Namnbyte – Dualtech blir Addsecure

Peter Johansson, affärsområdeschef för Smart Alarms, Addsecure.

Addsecure meddelade idag att Dualtech IT AB nu byter namn till Addsecure.

Efter Addsecures förvärv av Dualtech i september 2020 går företagen nu ihop officiellt under ett varumärke. Genom att konsolidera Smart Alarms-lösningarna och varumärket stärks företagets erbjudande till marknaden ytterligare, skriver Addsecure i ett pressmeddelande.

– Genom att samla all kunskap under samma varumärke stärker vi vår Smart Alarms-portfölj, vår expertis och marknadsnärvaro i Europa. Det kombinerade erbjudandet kommer att gynna kunder i hela Europa som kommer att förses med framtidsorienterade, säkra och pålitliga helhetslösningar för IoT-konnektivitet, kommenterar Peter Johansson, affärsområdeschef för Smart Alarms, Addsecure, som menar att detta är extra viktigt med tanke på den nya EU-standarden 50136-3 för larmöverföring som krävs från och med 2021.

– Tidigare var det bara sändaren som behövde testas, inte den mottagande utrustningen, men den nya standarden föreskriver att larmsystemet måste testas hela vägen från ändpunkt till ändpunkt.

Addsecure framhåller i sitt pressmeddelande att det gemensamma erbjudandet också är viktigt med tanke på det kommande teknikskiftet, "det vill säga utfasningen av koppar-, 2G- och 3G-näten som äger rum i hela Europa. Kunder och installatörer kan nu börja använda en ny generation trådlösa och IP-baserade larmterminaler som stöder både larmabonnemang och möjliggör säker IoT-kommunikation för andra fastighetshanterings- och videoövervakningssystem. Ett viktigt steg för alla som har behov av säker uppkoppling och fjärrservice för att verksamheten ska fungera på ett säkert sätt".

– Genom att kombinera expertis och praxis inom IT- och cybersäkerhet kommer vi dessutom att kunna skapa nya, innovativa lösningar som kan möta den ökade digitaliseringen och därmed de ökande säkerhetshoten som kunderna står inför, säger Peter Johansson avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng