2013-04-02

Klartecken för Dualtech IT efter SBSC-granskning

Anders Johansson, vd, Dualtech IT.

Anders Johansson, vd, Dualtech IT.

Under de senaste månaderna har SBSC genomfört en omfattande genomgång av lösningar för larmöverföring på den svenska marknaden. Granskningen är nu avslutad och Dualtech IT med IP-konceptet Dual Alarm Link Management (DALM) är ett av de företag som enligt SBSC hanterar normer, regler, uppföljning och kundvård på ett riktigt sätt och alltså uppfyller gällande kravställningar för säker och övervakad larmöverföring.
I det nya regelverket SSF 130:8, som avser projektering och installation av inbrottslarmanläggningar, ställs tydligare krav på övervakad larmöverföring. Certifikatsinnehavaren måste då samla in driftstatistik och redovisa larmsändarnas tillgänglighet för certifieringsorganet SBSC även i larmklass 1 och 2. Regelverket är baserat på befintliga EN-normer och gäller från och med den första april 2013.
Enligt SBSC är det flera certifikatsinnehavare som tidigare inte lämnat trovärdiga redovisningar när det gäller intygade produkter. Därför har man under början av året undersökt samtliga produkter och företag på marknaden för att säkerställa att statistiken kan redovisas på ett trovärdigt sätt – en undersökning där DALM alltså klarat sig utan anmärkningar.

– Vi investerar mycket tid och pengar i att kvalitetssäkra alla våra produkter och lösningar. Det är naturligtvis mycket glädjande att få en oberoende kvittens på att våra ansträngningar och investeringar gett avsedd effekt, säger Anders Johansson, vd för Dualtech IT.

Konceptet DALM består tillsammans med den nyligen lanserade produkten TS200 EWM av en familj certifierade IP-larmsändare som täcker in hela skalan från larmklass 1 till larmklass 4 och brand. Med egenutvecklade system även för mottagarsidan arbetar Dualtech IT kontinuerligt i nära samarbete med larmcentralerna för att säkerställa en konstant hög tillförlitlighet, tillgänglighet och kvalitet, enligt företaget.

– Den nu avslutade genomlysningen av de alternativ som finns på den svenska marknaden ger oss ett starkt kvitto på att vi arbetar på rätt sätt. Den visar också på den höga kompetensen hos våra utvecklare som tagit fram mycket effektiva verktyg för hela larmkedjan liksom för hantering och löpande uppföljning av våra system, avslutar Anders Johansson.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan