2019-10-29

Entrance Systems tar nästa steg

Sedan etableringen av Assa Abloy-divisionen Entrance Systems under 2006 har divisionens årliga intäkter vuxit från 3 miljarder SEK till drygt 25 miljarder kronor. För att möjliggöra fortsatt och accelererad tillväxt av divisionen kommer en ny divisionsstruktur utformas kring fyra affärssegment: Dörrautomatik, Industriportar, Garageportar och Industriella högsäkerhetsstängsel.

Säkerhetsstängsel är för närvarande en del av division Opening Solutions Americas och kommer att flyttas till Entrance Systems för att skapa nya tillväxtmöjligheter och eventuellt driva en global expansion.

Affärssegmenten kommer att bli de högst operationellt ansvariga enheterna som rapporterar till divisionen. Detta kommer att öka fokus på verksamheten och möjliggöra ytterligare synergier inom respektive affärssegment.

Rekryteringen av en ny chef för Entrance Systems-divisionen har påbörjats och nuvarande chef, Mogens Jensen, kommer att stanna i organisationen som chef för två av affärssegmenten.

Förändringarna planeras att vara genomförda till början av 2020.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan