2022-01-18

Copiax och SSF i samarbete om branschutbildningar

Natalie Rindevall, event- och utbildningsansvarig på Copiax.

Copiax och SSF Stöldskyddsföreningen inleder samarbete för att ytterligare tillgängliggöra branschutbildningar.

Syftet med samarbetet är att förse branschen med en bredd av utbildningar, på ett så tillgängligt och enkelt sätt som möjligt.

– Vi tycker att Copiax respektive SSF:s erbjudanden kompletterar varandra väl och genom ett samarbete kan vi ytterligare säkerställa kvalitet, säger Natalie Rindevall, event- och utbildningsansvarig på Copiax.

SSF Stöldskyddsföreningen erbjuder ett brett utbud av utbildningar för dem som arbetar med säkerhetsskydd. Utbildningarna sträcker sig från teori till praktik och kan ge intyg och diplom samt förbereda för certifiering.

Copiax har länge erbjudit produktföreläsningar tillsammans med sina leverantörer och har nu ett brett digitalt utbud av t.ex. temadagar (Cloud Sessions) med flera leverantörer inom ett område. Via samarbete med Branschutbildarna kan Copiax även erbjuda en mängd säkerhetsutbildningar, somliga certifierande, som exempelvis BAS P/U, BAM och Heta arbeten. Utöver dessa har Copiax samarbete med säkerhetskonsulter som utbildar inom bland annat el och svagström, entreprenadjuridik och projektledning.

Samarbetet med SSF innebär att det finns möjlighet att skräddarsy kurser för specifika grupper och tillfällen, menar man på Copiax.

– Det är något vi vill kunna erbjuda och som nu också är möjligt tack vare SSF och deras kompetens och förmåga, säger Natalie Rindevall.

Maria Dahlstedt, utbildningsansvarig på SSF, ser Copiax starka förankring hos installationsföretag på säkerhetsmarknaden, som en stor tillgång.

– Vår gemensamma ambition är att utbilda inom säkerhetsområdet och Copiax har en stor närvaro inom den branschen och nära kontakt med säkerhetsinstallatörerna, säger hon.

Natalie Rindevall framhåller att det idag finns en stor efterfrågan på branschutbildningar – såväl digitala som i klassrum – och de ämnen och det innehåll som företaget erbjuder har organiskt formats beroende på intresset hos kunderna.

– Tack vare nära kontakt med kunderna kan vi lyssna in behov och sedan forma vårt utbud efter det, säger hon.

Natalie Rindevall betonar slutligen att Copiax kursutbud har över tid utvecklats och digitaliserats för att nå flera yrkesroller inom säkerhetsbranschen och för att passa fler behov.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng