2020-01-02

Confidence tecknar avtal om säkerhetsleveranser till flygplatser

Swedavia avtal om leveranser av säkerhetssystem med totalt tre anbudsgivare löper under fyra år och beställningsvolymen under den sammanlagda avtalstiden uppskattas av Svedavia till cirka 130 miljoner kronor.

Svedavia har tecknat ramavtal med Confidence avseende teknisk säkerhet för flera av sveriges största flygplatser. Bland dessa räknas Arlanda, Landvetter, Bromma samt Umeå, Östersund, Visby och Ronneby Airport.

Avtalet som tecknats med totalt tre anbudsgivare löper under fyra år och beställningsvolymen under den sammanlagda avtalstiden uppskattas av Svedavia till cirka 130 miljoner kronor.

Avtalet om Installationstjänster av tekniska säkerhetssystem så som Pacom Unison, Sentrion, Bosch kameror och annan CCTV hårdvara och utrustning, ligger helt i linje med Confidence satsningar och kompetensområde. Bolaget har målmedvetet etablerat sig som en ledare genom flera genomförda avancerade säkerhetprojekt, via certifieringar och kompetensutveckling samt tillgänglig kapacitet inom området kritisk infrastruktur. Satsning genererar nu mycket goda affärsmöjligheter.

– Att Svedavia väljer oss som partner i denna u–pphandling är mycket glädjande. Inte bara för de affärsmöjligheter som nu står framför oss, utan även som bevis för att bolagets satsningar på medarbetarnas kompetens och organisationsstruktur ger goda resultat. Nu ser vi fram mot att få bidra till en än mer effektiv säkerhet på sveriges flygplatser, säger Pär Nilsson, VD på Confidence

Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser. Tillsammans bildar flygplatserna ett nätverk som knyter samman Sveriges regioner, samtidigt som de också är en bro till och från världen utanför. Swedavia äger samtliga flygplatser förutom Ronneby Airport och Luleå Airport, vid vilka Swedavia ansvarar för kommersiell flygtrafik.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng