2021-05-10

Confidence etablerar ny ledningsorganisation efter förvärvet av Level

Gerth Svenssons, operativ styrelseordförande i Confidence.

I förra veckan höll Confidence Security en extra årsstämma där styrelsens förslag om förvärv av Nordic Level Services Group AB antogs. Som en följd av det införs omgående en ny operationell modell och ledningsstruktur i koncernen med tre operativa divisioner och förstärkt support på stabsnivå. Styrelseordföranden i Confidence International AB Gerth Svensson, tar med omedelbar verkan rollen som operativ styrelseordförande fram till dess ny koncernchef är tillsatt för att leda den nya verksamheten.

Gerth Svenssons uppgift som operativ styrelseordförande blir att bistå Confidence nuvarande VD och koncernchef Mikael Pettersson under det viktiga integrationsarbetet i samband med förvärvet av Level. Förstärkningen ger koncernledning och ledningsgrupp i den operativa verksamheten ett värdefullt tillskott under det viktiga integrationsarbetet som nu påbörjats.

I samband med förvärvet av Level etablerar koncernen, som pro forma 2020 omsatte 270,6 mkr med 262 medarbetare, en ny operationell modell med inledningsvis tre operativa divisioner.

Security Advisory

Jeanette Lesslie Wikström, erhåller rollen som Head of Division Advisory, och har tidigare verkat som VD & delägare i Nordic LEVEL Facility Services AB och före det som VD för 2Secure.

Pro forma 2020 omsatte divisionen 28,2 mkr och har 31 anställda.

Security Technology

Nuvarande VD Mikael Pettersson, erhåller rollen som Head of Division Technology. Mikael har tidigare bla verkat som CEO i Niscayah och AGIS Fire & Security.

Pro forma 2020 omsatte divisionen 112,4 mkr och har 65 anställda.

Security Operations

Josef Darbo, erhåller rollen som Head of Division Operations, och har tidigare verkat som VD/CEO Nordic Level Security AB och före det 18 år som regionchef på Avarn Security Sverige.

Pro forma 2020 omsatte divisionen 130,0 mkr och har 162 anställda.

Övriga i koncernledningen

I den nya koncernledningen ingår även:

Anna Abelt som CHRO (Chief Human Resources Officer) och kommer att leda det prioriterade arbetet med att utveckla och stärka företagskultur och värderingar. Anna har tidigare verkat som HR-chef för NVBS-koncernen.

Jesper Arkinger som CCO (Chief Commercial Officer) med ansvar för tillväxt, strategier och utveckling av kundupplevelse. Jesper är en av grundarna av LEVEL och var tidigare global säkerhetschef för Spotify.

Mikael Behm kvarstår som CFO för koncernen. Mikael har tidigare bla verkat som CFO i kommunikationsföretagen Miltton Group och House of Friends samt haft flera chefsbefattningar inom såväl industri och private equity som inom management consulting.

Ska omsätta 1 miljard 2026

Den nya koncernledningen och den nya operationella modellen blir nyckelfaktorer i koncernens plan och målsättning för tillväxt och lönsamhet. Koncernens tillväxt ska, enligt tidigare pressmeddelande, ske under lönsamhet genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv och på 5 års sikt nå en omsättning på minst 1 miljard SEK med ett långsiktigt lönsamhetsmål om 10 procents rörelsemarginal (EBIT).Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng