2023-04-13

Avarn ska säkra Statens maritima och transporthistoriska museer

Michael Deronius och Anders Johnsson, avtalsansvarig och driftchef respektive National Key Account Manager på Avarn Security.

Statens maritima och transporthistoriska museer har genomfört en upphandling av säkerhetstjänster och valt Avarn Security som säkerhetspartner från och med 1 mars 2023 och upp till fyra år framåt.

Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet som arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. I uppdraget ingår Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak-Museum of Wrecks, Järnvägsmuseet, Väg- och trafikhistoriska samlingarna och Arlanda flygsamlingar. Med fullmakt deltog även Prins Eugens Waldermarsudde, Statens Försvarshistoriska museer, Statens Historiska museer, Statens museer för världskultur, Statens musikverk, Stiftelsen Skansen, Stiftelsen Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet/Svensk Museitjänst, Spritmuseum och Statens fastighetsverk.

– Vi har haft Statens maritima och transporthistoriska museer som kund under flera år och är väldigt glada över att de genom upphandling har valt att fortsätta att ge oss förtroendet att utföra säkerhetsarbete. Uppdraget utförs på flera orter, där vi levererar bevakningstjänster i form av salsvakter, stationär och ronderande bevakning, bevakning med hund och larmutryckningar med åtgärd. I uppdraget ingår även larmcentraltjänster och skyddstjänster från vår specialenhet Risk Solutions, berättar Michael Deronius, avtalsansvarig och driftchef på Avarn Security.

– Beställaren tillämpade en utvärderingsmodell där bästa förhållande mellan pris och kvalitet tilldelades avtalet. Vi är riktigt stolta att vi vann avtalet med högre kvalitetspoäng, säger Anders Jonsson, Bid Manager/National Key Account Manager, Avarn Security.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng