2021-02-19

Avarn Security får bevakningsuppdraget på forskningsanläggningen EES

ESS-bygget i Lund, tagen från luften i december 2020. Anläggningen väntas börja leverera forskning 2023. Foto: Perry Nordeng/ESS.

European Spallation Source (ESS) är en internationell forskningsanläggning som byggs i Lund. Avarn Security har fått uppdraget att ansvara för bevakningen både under byggtiden och när anläggningen är i drift.

I uppdraget ingår tillsyn, stationära tjänster i receptioner och vid infarter till området, systematiskt brandskyddsarbete och arbete i bevakningscentral. Anläggningen är planerad att börja leverera forskning under 2023.

När anläggningen är i drift kommer omkring 500 personer att ha sin arbetsplats där och uppemot 3 000 forskare årligen kommer att besöka ESS för att utföra sina experiment. Här kommer forskare kunna skapa sig en förståelse för hur olika typer av material är uppbyggda och fungerar, vilket öppnar vägen för framtida forskningsgenombrott inom bland annat medicin, miljövetenskap, energi, material och transport.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng