2021-06-23

Addsecure publicerar sin första hållbarhetsrapport

Hållbarhet är en del av vår övergripande tillväxtstrategi och vi har en ambitiös agenda att följa, säger Johanna Giorgi, hållbarhetsdirektör på Addsecure. Foto: Olof Holdar

Addsecure publicerar sin första hållbarhetsrapport som en del av företagets engagemang för hållbarhet. Rapporten belyser hur företaget och dess IoT-lösningar bidrar till en säkrare och smartare värld.

Internet of things (IoT) har en omvandlande inverkan på samhället. IT-baserade smarta lösningar hjälper till att sänka utsläpp, förbättra människors välbefinnande och optimera resursanvändning. Allt eftersom antalet sensorbaserade och uppkopplade enheter ökar kommer de att hantera än fler samhälls-, livs- och affärskritiska applikationer. Genom att säkra data och kritisk kommunikation bidrar Addsecure till samhällets hållbara transformation.

I rapporten “Making the world a safer and smarter place” presenterar Addsecure sin inverkan på miljö och samhälle. Rapporten fokuserar på företagets prestationer 2020, samt presenterar strategier och ambitiösa mål för framtiden.

– Hållbarhet utgör grunden för allt vi gör. Det handlar om att skapa hållbar påverkan för våra kunder genom våra säkra och smarta IoT-lösningar. Att vi publicerar vår första hållbarhetsrapport är en viktig milstolpe för företaget. Vi har också integrerat våra hållbarhetsmål som viktiga delar av vår övergripande strategi och vision. Men vi har fortfarande mycket att åstadkomma. Jag är stolt över att visa hur vi bidrar till en säkrare och smartare värld, säger Stefan Albertsson, vd för Addsecure.

2020 tog Addsecure flera viktiga steg i sitt hållbarhetsarbete. Bland annat utsåg företaget sin första hållbarhetsdirektör, fastställde en övergripande hållbarhetsstrategi och identifierade fem strategiska fokusområden.

– Vi har gjort stora framsteg 2020 och har ambitiösa mål som vi presenterar i vår hållbarhetsrapport. Vi strävar efter att vara klimatneutrala och uppnå en vision om noll avfall fram till 2025. Vi ser mångfald som en nyckel för innovation och vi åtar oss alltid att leverera säker data. Hållbarhet är en del av vår övergripande tillväxtstrategi och vi har en ambitiös agenda att följa, säger Johanna Giorgi, hållbarhetsdirektör på Addsecure.

Addsecure tilldelades en Ecovadis-silvermedalj i maj 2021, vilket är ytterligare ett bevis på företagets framsteg med sitt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på Addsecures webbplats.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng