2018-05-15

Addici knyts närmare Coors och förändrar verksamheten

Addici Security har genomgått en omfattande kulturförändring. Företagets nya motto, ”Service med Säkerhet”, kommer att genomsyra alla Addicis uppdrag framgent, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Riktningsförändringen är ett gemensamt avstamp för Addici och Coor i ambitionen att erbjuda moderna säkerhetslösningar som utgår ifrån starka servicevärderingar. I samband med denna förändring ändrar Addici även sin logotyp.

Addici och Coor är tillsammans en av nordens största säkerhetsleverantörer med bred kompetens inom både teknik och bevakning.
– Genom att knyta Addici närmare Coor gör vi vårt säkerhetserbjudande tydligare till marknaden, kommenterar Johan Färm, VD för Addici.

– Addici kompletterar Coors erbjudande och vi ser ett växande behov av integrerade säkerhetslösningar, påverkat av ny teknik och det allmänna säkerhetsläget med snabba förändringar i omvärlden, tillägger han.

Johan Färm framhåller att efterfrågan på trygga kontor och arbetsplatser är stor.
– Addici ingår i en servicekoncern och service ligger i vårt DNA. Nu gör vi kopplingen tydligare genom att vara den säkerhetsleverantör som sätter service i första hand, säger Johan Färm avslutningsvis.

Addici erbjuder kundanpassade säkerhetslösningar till företag och organisationer i Sverige. Företaget bildades 1985 och ingår sedan 2013i Coor-koncernen.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng