2022-07-06

475.000 optioner tecknade i Amidos  incitamentsprogram för personal 

Amido AB (publ) meddelade igår utfallet av teckningen av optioner i det incitamentsprogram till personal 2022/2025, enligt det mandat bolagsstämman  den 20 maj gav styrelsen.

Programmet ger personal och nyckelpersoner inom bolaget möjlighet att teckna optioner som berättigar till köp av aktier efter tre år. 475.000 av 500.000 optioner har tecknats vilket lämnar ett utrymme på 25.000 optioner för framtida rekryteringar och incitament.

Bolagsstämman beslutade att ge styrelsen mandat för emission av teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (2022/2025) i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till teckningskursen 8 kronor. 475 000 optioner i programmet tecknades varav 10.000 avser en pågående rekrytering och resterande mandat på 25 000 optioner sparas för framtida rekryteringar och incitament. Vid fullt utnyttjande motsvarar det ca 1,7% spädning. Påkallandeperioden är perioden från 2025-06-01 till 2025-06-15. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie.

Johnny Berlin, Amidos vd, D har tecknat 100.000 optioner. Ledningspersonerna Daniel Levrén och Anton Thynell har tecknat 60 000 optioner vardera, Matilda Zelander har tecknat 30 000 optioner och Per Åsberg har tecknat 20 000 optioner.

Övriga anställda har tillsammans tecknat 205 000 optioner.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng