Annons

Kostnadseffektivt brandskydd med minimalt underhåll

Att investera i modern teknologi inom brandskydd leder till tidigare insatser vid brand, minskar den eventuella brandens skador och antalet falsklarm. För många leder det även till lägre försäkringspremier då skadorna som behöver ersättas minskar när branden upptäcks tidigt.

Elektroskandia Sverige är den ledande fabrikatsoberoende distributören av heltäckande systemprodukter inom säkerhet.

– Dagens snabba teknikutveckling ställer allt större krav på såväl konsulter som installatörer och slutkunder. På Elektroskandia arbetar vi därför mycket med att hjälpa kunderna att följa med i den senaste utvecklingen, säger Christer de Wahl, sälj- och marknadschef på Elektroskandia Säkerhet.

Unika brandlarmsprodukter

Elektroskandias marknadsområde Säkerhet förmedlar, med hela produktfloran från välrenommerade Securiton, ett kostnadseffektivt och innovativt system med minimalt underhåll. Det är en fullskalig lösning för ett tryggt och säkert brandskydd till kunder inom privat och offentlig sektor. Service och underhåll blir betydligt enklare med produkter från Securiton vilket sparar både tid och pengar för nyttjaren av systemen, enligt Christer de Wahl.

– Vi har vi ett stort fokus på Securiton som har unika produkter vi inte hittat någon annanstans på marknaden, säger han och ger exempel.

– I miljöer där traditionella detektorer kan ha sina begränsningar kommer produkter så som den linjära värmedetektorn SecuriSense och den aspirerande rökdetektorn SecuriRAS till sin fulla rätt. Specialdetektorer från Securiton, kan enkelt integreras i SecuriFire, Securitons eget brandlarmsystem, något som underlättar vid installation, service och underhåll. Det är en otroligt stor fördel jämfört mot andra tillverkare, berättar Christer de Wahl.

SecuriRAS ASD 53X – optimal rökdetektor för höga takhöjder

Det är upp till varje installatör, konsult eller fastighetsägare att föreskriva ett bra brandskydd och därför är det viktigt att informera om de moderna lösningar som finns. De flesta tillverkare har idag ett väl fungerande brandlarm, men kring det krävs ofta olika produkter som tillsammans skapar ett optimalt brandskydd, och där är inte alltid den traditionella

lösningen som är den mest optimala.

– Att testa och utföra service på en traditionell rökdetektor är inte alltid så effektivt och kräver en hel del tid och arbete. Ett tryggt alternativ till marknadens traditionella lösning är ASD, aspirerande rökdetektorsystem.

En optimal och säker lösning för rökdetektioni byggnader med stora öppna ytor och högt i tak, som datahallar, gymnastiksalar, mässhallar, industribyggnader, hisschakt och varulager där det ofta är svårt med service och underhåll, säger Christer de Wahl.

Det blir mer och mer vanligt att man med aspirerande system ersätter traditionella rökdetektorer. Enhetenhar en inbyggd och kraftfull fläkt där luft sugs in

från det övervakade rummet via rör till en röksensor för utvärdering. Hela systemet optimerar hur tidigt en brand ska detekteras och kan även integreras via detektorslingan in i brandlarmsystemet SecuriFire samt programmeras enkelt från brandlarmcentralen.

SecuriSense ADW535 – värmedetektion i de mest krävande miljöer

Tack vare det extremt tåliga sensorröret, kan den moderna linjära värmedetektorn från Securiton installerasi många tillämpningar, exempelvis utomhus på skolor, parkeringsgarage, miljöstationer, tunnlar etc.

Med sin långa livslängd och underhållsfria utformning är ADW535 idealisk i extrema miljöer. Vid brand expanderar luften i det trycksatta sensorröret då det utsätts för ökad temperatur.

Överstiger trycket i enheten de uppsatta kriterierna utlöses ett brandlarm.

– En stor fördel med denna produkt är att den har en extern temperaturgivare som gör att temperaturväxlingar som orsakats av förhållanden i omgivningen inte medför falsklarm, säger Christer de Wahl avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng