2017-12-15

Verktyg för att beställa identitetsbärare från alla system

Nexus Group lanserar en uppsättning utvecklingsverktyg (software development kit, SDK) som gör det möjligt att beställa passerkort, ID-kort med foton och nyckelbrickor från alla system, exempelvis från HR- och passersystem.
– Det här ger kunder och teknikpartners möjlighet att bygga unika, digitala processer för onboarding av nya användare, säger Magnus Malmström, VP för Product & Delivery på Nexus.

Nexus Go Cards as a Service, CaaS, är en tjänst som gör det möjligt att outsourca personalisering och produktion av identitetsbärare.

– Först får du hjälp att skapa en personlig online-katalog med förkonfigurerade passerkort, ID-kort med foton, nyckelbrickor och tillbehör, såsom korthållare och nyckelband. Du kan sedan beställa de fördefinierade identitetsbärarna och tillbehören via en orderportal. Vi har också skapat en nytt SDK som gör det möjligt att lägga order direkt från andra system, kommenterar Magnus Malmström.

Lösningen innebär att information om den avsedda kortinnehavaren – såsom namn, foto, roll och behörighetskoder – bara behöver skrivas in en gång.

– Det gör HR-processer och andra processer smidigare, säkrare och mer kostnadseffektiva,

Informationen kan antingen skickas till CaaS via ett klick på en knapp eller automatiskt, som det sista steget i en process.

Det nya CaaS-SDK:et baseras på Swagger, som är ett öppen källkods-ramverk som stödjs av ett stort ekosystem av verktyg som hjälper utvecklare att designa, bygga, dokumentera och konsumera RESTful-webbtjänster.

– Vi använder Swagger eftersom Nexus står för öppna standarder och transparens, och eftersom ramverket blir alltmer populärt. Exempelvis har Microsofts Logic Apps inbyggt stöd för Swagger-baserade gränssnitt. Det är nu väldigt lätt att integrera CaaS med system som stödjer Swagger, och SDK:et finns tillgängligt online på Nexus Docs, säger Magnus Malmström.

Nästa version av identitetshanteringsmjukvaran Nexus PRIME, som ingår i Nexus Smart ID-lösning, kommer att stödja beställning av identitetsbärare via CaaS-SDK:et.

– Många olika systemleverantörer kommer att bygga in möjligheten att beställa identitetsbärare direkt från deras system, eftersom det är ett enkelt sätt att öka värdet på systemet. Det finns en stark efterfrågan på marknaden för HR-baserade och automatiserade onboarding-processer, menar Magnus Malmström avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng