2016-05-04

Värmedetekteringssystem för tidig upptäckt av brand

Värmedetekteringssystemet Delta används för att tidigt kunna upptäcka brand i utomhus- eller inomhusmiljöer, där vanliga rök- och värmedetektorer inte räcker till eller av någon anledning inte kan användas.

Värmedetekteringssystemet Delta används för att tidigt kunna upptäcka brand i utomhus- eller inomhusmiljöer, där vanliga rök- och värmedetektorer inte räcker till eller av någon anledning inte kan användas.

Nu släpper Kamic Security den uppgraderade versionen av värmedetekteringssystemet Delta – vidareutvecklingen av den populära föregångaren Firesys. Systemet används för att tidigt kunna upptäcka brand i utomhus- eller inomhusmiljöer, där vanliga rök- och värmedetektorer inte räcker till eller av någon anledning inte kan användas.

Delta, med tillhörande detekteringsrör, är lämplig för ett stort antal industriella och kommersiella tillämpningar som ex. bussar, tåg, terrängfordon, jordbruksfordon, CNC-maskiner, skrivare etcetera. Analysatorn och röret kan med fördel även installeras vid takfoten på byggnader med träfasader för utvändigt skydd mot anlagda bränder, exempelvis i skolor, daghem, kyrkor, sågverk eller under skärmtak längs med lastkajer etc.

– Jämfört med föregångaren Firesys har Delta-systemet flera fördelar, berättar Johan Jändel-Holst som är produktchef hos KAMIC Security.

– Delta är helt digital, har anslutningar för strömförsörjning samt utgång för fel och larm. Dessutom är systemet certifierat enligt de militära standarderna MIL-STD 810, MILSTD 461 och MIL-STD 1275 samt numera även enligt EN54-5, vilket är exklusivt för branschen och ett kvitto för en bra produkt, avslutar Johan.

Vid en brand känner Delta detekteringsrör av och analyserar den hastiga temperaturökning som uppstår och ger en mycket snabb respons ( inom 60-100 msek) tillbaka till analysatorn som vidare utlöser ett larm. En förbättring jämfört med tidigare versioner är att det nya detekteringsröret har dubbla larmkriterier, både en ökning av temperatur samt genererande av viss mängd energi krävs för att analysatorn ska utlösa ett larm. Perfekt i temperaturkänsliga miljöer för att undvika falsklarm.

Den nya analysatorn är även den unik då den går att ansluta oavsett längd på det rostfria detektorröret. Upp till 100 meter är nu möjligt, vilket inte gick tidigare då man var mer styrd till exakta längder. En PC kan kopplas direkt till detektorn för att ex. styra eller kalibrera enheten för stabil funktion. Delta kan även installeras till vilken centralapparat som helst tack vare de växlande reläerna för Brand och Fel.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng