2017-07-20

Varannan svensk använder molntjänster för privatekonomin

Mer än hälften av svenska folket använder bank- och betalningsappar för att sköta sin privatekonomi. De mest positiva till finansiella tjänster i molnet är unga i åldrarna 18-29 år, där hela 82 procent redan gör alternativt kan tänka sig att göra sina bankärenden eller betala via dator och mobilen. Det framgår av en undersökning från Visma genomförd av Sifo.
– Användandet av molntjänster ökar hela tiden. Den yngre generationen med digitala infödingar är inte oväntat snabbast på att anamma dem. De är uppvuxna med mobilen och har höga krav på tillgänglighet och enkelhet, något som just många molntjänster svarar upp till väl, säger Carola Lissel, vd för Visma Software.

Hela 72 procent av svenskarna är positivt inställda till att använda molntjänster för sin privatekonomi, och av dem är 56 procent redan användare idag. Bland de äldre är intresset kanske inte oväntat betydligt lägre. 41 procent av de som är över 65 år gör idag sina privata bankärenden via en molntjänst. Motsvarande siffra bland de yngre i åldrarna 18-29 år är 61 procent.

– Molnbaserade lösningar för ekonomin blir allt vanligare både bland privatpersoner och företag, och utbudet har växt enormt de senaste åren. Vår undersökning visar att användandet också följer samma utveckling och att användarna har mognat inom området molntjänster, säger Carola Lissel.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng