2011-11-09

Utvärdering av krisövning klar

Utvärderingen av övningen SAMÖ-KKÖ 2011 är slutförd och rapporten från det arbetet finns nu tillgänglig.
SecurityUser.com har tidigare skrivit om övningen SAMö-KKö 2011. När den gick av stapeln tidigare i år övades samhällets förmåga att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka. Scenariot utspelades i Kalmar län, men aktörer på såväl lokal som regional och nationell nivå deltog. Rapporten från det utvärderingsarbete som har gjorts är nu klar.

Rapporten utgår från fyra mål som sattes gällande de övandes hantering av händelsen. Ett avslutande kapitel sammanfattar de viktigaste slutsatserna och rekommendationer som utvärderingen och projektgruppen för SAMö-KKö gör.

Rapporten kan laddas ner här.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng