2016-03-28

Utskott: Regeringen bör skapa brottsofferportal för id-stölder

Foto: Melker Dahlstrand.

Regeringen borde ta initiativ till att skapa en brottsofferportal för dem som drabbats av bedrägerier och identitetsstölder. Även kreditupplysningsföretagen bör ta ett större samhällsansvar. Det anser justitieutskottet, som tycker att riksdagen ska uppmana regeringen att börja driva frågan.
En identitetskapning innebär en stor kränkning för den personliga integriteten och den drabbade tvingas dessutom ägna stora ansträngningar för att själv ordna upp i situationen. Det menar justitieutskottet, som pekar på att den drabbade måste spärra sina identitetsuppgifter hos i princip alla kreditupplysningsföretag. Detta för att skydda sig mot att någon tar lån i den enskildes namn. Justitieutskottet anser att mer behöver göras för att försvåra för de kriminella och minska de skador som identitetsstölderna skapar.

Portal för spärrning av id-uppgifter
På Brottsoffermyndighetens webbplats finns en portal där brottsdrabbade kan få information, bland annat finns en avdelning för sexualbrottsoffer. Justitieutskottet tycker nu att det behövs en liknande portal för personer som utsätts för id-kapningar eller bedrägerier. Förutom att få samlad information borde den drabbade också kunna spärra sina identitetsuppgifter på ett och samma ställe. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen i ett tillkännagivande att börja driva frågan om att inrätta en sådan brottsofferportal.

Företagen måste ta ett större ansvar
Justitieutskottet anser att kreditupplysningsföretagen bör ta ett större samhällsansvar för att minska effekterna för den som drabbas av identitetsstöld. Att kreditupplysningsföretagen skapar en gemensam portal och gemensamma rutiner för samarbetet mot id-kapningar skulle kunna vara ett sätt. Företagen skulle också kunna upprätta ett gemensamt telefonnummer för spärr av kreditupplysningar för den som utsatts för identitetsstöld.

Källa: Riksdagen

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng