2017-12-16

Utredare: straffa deltagande i terroristorganisationer

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot förslag om att det ska bli olagligt att delta i en terroristorganisations verksamhet. Det föreslås också att andra former av samröre med terroristorganisationer ska förbjudas.

För att förbättra möjligheterna att förhindra och bekämpa terrorism föreslår utredaren att det ska införas ett särskilt straffansvar för att delta i en terroristorganisations verksamhet. Det kan till exempel handla om att attrahera nya medlemmar, få in ekonomiska bidrag, sprida information, utföra transporter, ordna möteslokaler eller underhålla vapen. Även offentlig uppmaning till att delta eller att resa för att delta i en terroristorganisation föreslås bli straffbart.

Utredare Stefan Johansson föreslår också att det ska bli straffbart att ha samröre med en terroristorganisation genom att till exempel sälja vapen, fordon eller annan liknande utrustning till en sådan organisation. Straffet för brotten föreslås bli upp till två års fängelse. Vid grova fall ska fängelse upp till sex år kunna dömas ut.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng