2009-05-26

"Unik spegeloptik" i nya rörelsedetektorer från GE Security

GE Security introducerar en ny serie rörelsedetektorer som tack vare en ny signalbehandlingsteknik och unik spegeldesign ger snabbare och säkrare detektering. EV1116-serien omfattar tre olika modeller med samma formgivning som EV1012-serien. Det gemensamma utseendet mellan de olika modellerna hjälper till att ge ett enhetligt och professionellt intryck av installationen.

EV1116-serien har en nyutvecklad spegeldesign som enligt GE Security är unik. Trots detektorns lilla format ger den nya spegeldesignen plats för så mycket som elva ridåer. Samtliga ridåer är heltäckande med glidande och stegvist fokus vilket innebär att detektorn aldrig tappar kontrollen över en inkräktare.

Med en nyutvecklad femdimensionell signalbehandling kontrolleras signalens form, hastighet, storlek och varaktighet. Den femte parametern som kontrolleras är omgivningen. Det vill säga detektorn kan detektera en svag värmeförändring förorsakad av en inkräktare som rör sig långsamt. Den ger däremot inte larm för en värmeförändring förorsakad av till exempel solreflex som förflyttar sig över golvet.

V1116AM detekterar maskeringsförsök på fyra olika områden med aktiv IR. Dels kontrolleras detektorns fönster, dels kontrolleras utrymmet 50 centimeter framför detektorn samt inne i detektorn vid spegeln och vid elektroniken mot försök till skumfyllning.

Jackbar elektronik ska göra det enklare och smidigare att installera detektorerna i EV1116-serien. Med de inbyggda motstånden på 4k7 kan obalanserad, balanserad eller dubbelbalanserad slinga åstadkommas. I EV1116AMZ finns även ett 2k3 motstånd för AM-reläet, vilket innebär att man på en och samma sektion kan detektera normalläge, larm, sabotage och försök till maskning. Ovanstående beroende på vilken centralapparat du använder. Det är givetvis möjligt att använda valfritt värde på balanseringsmotstånd.

Samtliga detektorer i EV1116-serien är intygade av SBSC och GE Security lämnar fem års garanti mot fabrikationsfel.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng