2018-05-14

Thomas Lundin tar styrelseplats i Confidence

Thomas Lundin, ny styrelseledamot i Confidence International.

Vid fredagens bolagsstämma i Confidence International AB valdes Thomas Lundin in som ny ledamot i styrelsen.

Thomas Lundin är idag VD för Enaco Group och har över 15 års erfarenhet som VD från företag som Caverion, G4S och Bravida. Till detta är Thomas även ordförande för Näringslivets Säkerhetsdelegation i Svenskt Näringsliv samt styrelseledamot i Stöldskyddsföreningen.

– Thomas tillför värdefull operativ erfarenhet och ett brett kontaktnät i säkerhetsbranschen när vi nu satsar offensivt för att ta Confidence till nästa nivå. Thomas erfarenhetsbas från förändringsarbete och tillväxt kommer att bidra till att utveckla och förädla Confidence verksamhet ytterligare, säger Gert Svensson, styrelseordförande för Confidence.

– Jag ser fram emot att aktivt och på en strategisk nivå få bidra till vidareutvecklingen av Confidence. Bolagets framgångsrika satsning och starka position inom målgrupperna kritisk infrastruktur, fastighet och industri är rätt i tid. Jag kommer med stor entusiasm dela de erfarenheter jag har sedan tidigare inom dessa målgrupper och säkerhetsbranschen i stort för att tillsammans med styrelse och ledning bidra till att skapa lönsam tillväxt, säger Thomas Lundin

Efter årsstämman består styrelsen i Confidence International AB av styrelseordförande Gert Svensson samt ledamöterna Samir Taha, Ulf Engerby och Thomas Lundin.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng